eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.257

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 267-268
Nummer: 257


<-Forrige . Indhold . Næste->

257.

1 Marts 1501.

Thingsvidne om Nr. 256.

Alle the, som thette breff forekommer, hilsse wij Morthen Jenssen, kallis Schriffuere, byfoget i Køpnehaffn, Jeppe Jenssen, borgemesther, Erland Jonssen, kalles Snare, Bertram Heckeler, radmen, oc Hennyngh Nielsen, schriffuere i zammestad, ewindelige mæt Gud. Gøræ vittherligt, ath aar effther Gudz byrd thusende fæmhundrede vppa thet førsthe, mondaghen næsteffther dominicam Inuocauit pa Køpnehaffn bytingh for oss oc menæ thingmen, som zamme dag thing søgthe, var skicketh fornwmstigh man Pær Thruwetssen, borger i Køpnehaffn, pa Jacob Hermenssens vegnæ oc befalningh, borger i zammested, huilken som mæth lowlig things liwd beretthæ, ath han pa fornempde Jacob Hermensens vegnæ lowlige forfulth haffuer iiij samfelde thing oc effther lowen haffuer lowbudeth een hans jordh

IV s.267

oc grundh i fornempde Køpnehaffn liggendes pa Østhre gade vesthen næsth then gord, som her Mowens Ebbessen fordom otthe, østennæst optill sancti Nicholai kirckes iord, som nw Valther Kniphoff vdj wære haffuer, norden wæt adelgaden i sancti Nicholai soghen her zammesteds, mæt hwss, jord oc grundh, vdj lenghe oc bredæ, vppe oc nedhræ vdj alle moode, mæt all syn tilhørelsse oc rættigheet, inteth vndentaget. Ther vppa oc i swo maade beedis fornempde Per Thruwetssen pa fornempde Jacob Hermenssens vegnæ oc lawlige feck eeth vwilligt things vithne aff thesse xij effterscreffne dandemen, som ære Pær Bagere, Jens Brøggere, Volther Kniphoff, Bærtill Pæderssen, Mattis Grydestøbere, Hans Nielssen, Hans Teckler, Bo Lather, Albrecht van Gock, Hans bageræ oc Henrick bageræ, borgere i zammestæd, huilke xij fornempde dandemen aff fogedens befalningh vdj zamdregteligh beraad vtginghæ oc mæt lowligh things liwd ighen indkommæ oc vithnede alle eendregtelige pa theris gode thro, siell oc zandheet, ath the hørde oc zaage zamme dagh, ath fornempde Per Truwetssen pa fornempde Jacob Hermensens wegnæ var innen iiij thingstocke pa Køpnehaffn bytingh oc lowligh forfulth haffde iiij samfeldt thing oc effter lowen haffde lowbudet een hans gord, jord oc grwnd i fornempde Køpnehaffn liggendis pa Østhre gade vesthen nesth then gord, som her Mowens Ebbessen otthe, osthen næst optill sancti Nicholai kirckes jord, som Valther Kniphoff nw vdj wære haffuer, mæt hwss, jord oc grwnd, i lenghe oc bredhæ, vppe oc nedhræ, som for er rørd. Oc war ther jnghen gensielsse imood vdj noghre maade. Thet swo ær fareth, ganget oc vithnet for oss i sandhet, som forscreffuit staar, thet vithnæ wij met woræ jntsigle nædhen for thette breff hengendis, som giffuet ær aar, dag oc sted som forscreffuit staar.

Udenpaa: Thesse breff ære paa then ny brygergord i Køpnehaffn. Orig. paa Perg. i Geh.-Ark. med 5 hængende Segl.

IV s.268

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor mar 6 21:01:17 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top