eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.256

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 266-267
Nummer: 256


<-Forrige . Indhold . Næste->

256.

4 Feb. 1501.

Skøde paa en Gaard paa Østergade.

Jeg Jacob Hermenssen, borger i Køpnehaffn, gør vittherligt for alle, som nw ære oc kommeskule, mæt thette myth obnæ breff, ath ieg mæt myn frij villiæ oc mæt myn kære husfrwes villiæ Mætthe Clauessæ dotther samtøcke och velberaad hwgh haffuer solth, skøth oc affhenth oc mæt thette myth obnæ breff sælier, skødher oc affhender fra megh oc mynæ retthe arffuinge fornwmstigh swend Hans Grym oc hans retthe arffuinge myn gord, jord oc grwnd j fornempde Køpnehaffn liggendis pa Østhre gadhe vesthen næst then gord, som her Mowens Ebbessen fordom otthe, østen nest op till sancti Nicholai kirckes iordh, som nw Valther Kniphoff nw vdi være haffuer, nordhen weeth adellgaden j sancti Nicholai soghen herzammestæds, huilken fornempde jord, som ær j syn brædæ vdh till gadhen aff østher och i vesther sæx oc thiwe sielenske alnæ eeth qwarteer myndre, j syn lenghæ aff nor oc j synder otthe oc firæsyndzthiwæ siælenskæ alnæ, j syn breedæ pa then norre ændhe aff østher oc i vesther sæxthen sielenske alnæ eeth qwarteer myndre, mæt fornempde lenghe oc bredhæ, vppe oc nedhre i alle maade, som nw fornempde jord jndhegnet oc begreben ær, aldelis jntet vndentaget. Skall fornempde Hans Grym eller hans retthe arffuinge haffuæ, niwdhæ, brwgæ oc behollæ fornempde jord till ewindelige æyæ æyeskulendis, oc kennes jegh megh aldelis penninghe oc fuldwærd effter myth fulde nøghe vp-

IV s.266

athaffuæ boreth for fornempde jord, ath jeg tacker hanum for goodh betalningh. Thi kennes iegh megh eller mynæ retthæ arffuinge jnghen parth, deell eller rettigheet athaffue vdi fornempde jord j nogher maade effter thennæ dagh, oc tilbinder oc beplichter iegh megh oc mynæ rætthe arffuinge fornempde Hans Grym oc hans rætthe arffuinge atfrij, heemlæ oc tilstaa fornempde jord for hwers mands tiltaall, som ther vppa kan thale mæt noghær ræth. Skeedæ oc swo, thet Gud forbiwdæ, ath fornempde jord worde fornempde Hans Grym eller hans arffuinge affwunden mæth kirckelow, landzlow eller mæth nogher andher ræth gangh eller for myn hemmelss brøsth skyld, tha tilplichter oc bebinder jeg megh oc mynæ arffuinge fornempde Hans Grym eller hans arffuinge swo goodh een jord eller anneth jorde gods ath vederleggæ, som hanum eller hans retthæ arffuingæ mæth nøges, vden all hinder eller gensielsse ther j mood vdi nogher maade jnnen sæx wgher dagh nestheffter kommendes. Thill ydermere viisse oc bædre forwarinngh, ath swo i zanninghen ær oc swo i alle madhe wbrødelige holles skall, som for ær rørd, haffuer jeg hengdt myth jntsigele nædhen for thette myth obnæ breff, oc kælige(!) tilbedendis hederlige oc forsiwnlige mend, som ære Pæder Thruwetzssen, Nielss Jepssen, kalles Offwerlenderæ, Oleff Bagheræ, borgere i Køpnehaffn, oc Henningh Nielssen, schriffuere i zammestæd, om theris jntsigele till ydermeræ vithnisbyrd her foræ. Giiffuet i Køpnehaffn aar effter Guds byrd thusende fæmhundredæ vppa thet førsthe thorsdaghen nesteffther worfrwe dagh purificacionis.

Orig. paa Perg. i Geh.-Ark. med 5 hængende Segl i ufarvet Vox.

IV s.267

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor mar 6 20:37:39 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top