eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.252

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 262-264
Nummer: 252


<-Forrige . Indhold . Næste->

252.

9 Sept. 1499.

Skøde til Helligkors Alter i Nikolaj Kirke paa en Del i en Gaard ved Stranden.

Alle the, som thette breff forekommer, hilsse wij Morthen Schriffuere, byfoget i Køpnehaffn, Jæppe Jenssen, borgemesther, doctor Pæder Albrechtzssøn, Areld Woghner och Berthram Hæckeler, raadmæn i sammestæd, ewindelighæ meth Gudh, gøræ vitterligt, ath aar effther Guds byrd m0cd0xc0 vppa thet nyendhe mandaghen næst effter worfrwe dagh natiuitatis paa Køpnehaffn bytingh for oss och

IV s.262

menæ thingmen, som then dag tingh søgthe, var schicket ffornwmstigh man Oleff Jonssøn, borgere i sammestæd, paa Athzser Thygesens vegnæ, skøtthe och vplood fraa hanom och hans rætthe arffuinghe hederlig och fornwmstig man Valther Kniphoff, borgere oc kircke værie thil sancti Nicholai kircke her sammestædz, paa Hæli korss altaris vegnæ all then deell och rættigheet, som fornempde Atzser Tygessen i ræth arff kan thilfalle i then gord oc grwnd liggendes veeth Sthranden i fornempde Køpnehaffn, som Jacob Hillebrandh i boode oc hans husfrw nw wdj boor, østhen næst op thil then gordh, som Hans Teckeler nw i wære haffuer, væsthen næsth op thil then gordh, som Bæren Pariis nw wdj boor i sancti Nicholai soghen her sammestæds, meth hwss, jord och bygningh vdj lenghæ och breedhæ, vppe oc nædhræ, huilken deell, som fornempde Atzser Thyghessen kan thilfalle i forscreffne gordh meth all syn tilhørelsse och rættigheet, jnthet vndentaget, thil ewindeligæ æyæ, paa huilket skødhæ fornempde Valther Kniphoff paa Hælikorss altaris veghnæ beedis och lowlighæ feck eeth vwilligt things vithne aff tessæ xij æffter screffne dandemen, som ære Jens Nielssen, Mowens Lawrenssen, Hans Danckordzssen, Pær Skeell, Oleff Amaghe, Pær Pæderssen, Mattis Pæderssen, Hans Matzssen, Boo Pwngemager, Henrick Bagere, Mattis Lawrenssen oc Syer Matzssen, borgere i sammestæd, huilke xij fornempde dandemen aff fogedens befalning i samdregtelig beraad vtginghæ oc meth lowligh things liwdh ighæn indkommæ och vithnede alle eendregtelighæ paa theris gode thro, siæl och sandheeth, ath the hørdhe oc saaghe zamme dagh, ath fornempde Oleff Jonssen var innen iiij thingstockæ paa Køpnehaffn bytingh, oplood oc skøtthæ paa fornempde Asser Tyghesens veghnæ fraa hanom och hans rætthe arffuinghe hederligh oc fornwmstig man Valther Kniphoff, kircke wæriæ til sancti Nicholai kircke her zammestædz, paa Hæli korss altaris vegnæ all then deell oc rættigheet, som fornempde Atzser Tyghessen i ræth arff kan thilfalle i then gordh oc grwnd liggendes veeth Stranden i fornempde Køpnehaffn, som Jacob Hillebrandh wdj boodhe oc hans husfrw nw wdj boor, østhen næsth op thill then gordh, som Hans Teckeler nw i wære haffuer, væsthen næsth op thil then gordh, som Bæren Pariis nw vdj boor i sancti Nicholai soghen her sammestædz, meth hwss, jordh och bygningh, vdj lenghæ och breedhæ, vppe oc nedhræ, i huilken deell som fornempde Atzser Thygessen kan tilfalle wdj forscreffne gordh mæth all syn tilhørelssæ oc rættigheeth, inthet vndentaget, til ewindeligghæ æyæ, som før ær rørth. Oc war ther paa then tiidh jnghen gensielsse i moodh i noghre maadhe. Thet saa

IV s.263

ær fareth, gonget och withnet for oss i sandheeth, som forscreffuet sthaar, thet vithne wij forscreffne meth woræ jntsigle hengendes nædhen for thette breff, som giffuet oc screffuit ær aar, dag och stædh, som forscreffuit staar.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. af Nikolaj Kirkes Arkiv.

IV s.264

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor mar 6 19:52:09 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top