eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.251

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 261-262
Nummer: 251


<-Forrige . Indhold . Næste->

251.

15 April 1499.

Lejebrev paa en St. Peders Kirke tilhørende Gaard i Kødmangerstræde.

Alle, som thette breff forekommer, witerlicth gører jegh Mattis Oluffssøn Smedh, borgher i Køpmanhaffn, ath jegh meth myn frijj wilie och beradh hugh och meth myn kære høstrues Kirstine samtycke och fulbyrdh haffuer i leye annameth affh ærligh men her Hanss Albretssøn, canicke inden wor Frwe kircke i Køpmanhaffn och kirckeherre till sancti Petri kircke i sammesteth, Per Anderssøn, radman, ok Trwels Oluffsøn, borgher i forscreffne Køpmanhaffn och kircke wærie till forscreffne sancti Petri kircke, æn sancti Petri gordh oc boligh, som iegh nw selffuer wdj boer, ligendis i Køpmanhaffn i Kødmangherstrædhet sønden op till en sancti Petri iordh och boligh, som Simen Sporesmeth nw wdj boer, norden op till her Nielss Erichssøns jordh och grwndh aff Wallø, huilken jordh och grwndh, som ær i sin lenge aff østen i westen fyresintywe sælinsk alne sex alne ok

IV s.261

eth quarter. Item breden paa then westere ænde aff sønder i nør sytten sælinsk alne och halth andet quarter. Item breden paa then østhre ænde femten sælinsk alne och haltredie quarter. Och skall iek och myn kære forskreffne høstrw haffue, nyde och beholde forskreffne gordh och boligh i wor liiffs tiidh och begge wore egtebørn effter oss meth all sin begribelss i lenge och brede, op oc nedh, som han nw begreffueth ok indhegneth ær i alle made, intheth wndhertaghen, meth saadanth skell ok wilkor, ath wij skulle bygge ok forbeyre forscreffne jordh och boligh meth godh nytteligh bygningh, hegneth ok forbeyringh, och huath som nw bygth ær eller framdelis byggis skall, thet skulle wij holde well ferdigth meth goth stentagh, och skulle wij giffue kirckewærie huerth aar till forscreffne sancti Petri kirke otte marck danske penning twinne tidher om aareth, halffdelen, som ær iiij marck, ath sancti Micaelis dagh, och andhen halffdell ath poske till landgille aff forscreffne iordh och boligh betimeligh wdh ath giffue till gode rede, och skulle wij ey haffue macth ath selie, pantsette eller i nogell made affhende forscreffne gordh och boligh, och inghen then dell som bygges och forbeyres ther opa i nogell made. Item nar Gudh saa forseth haffuer, ath iek Mattis meth myn kære forskreffne hostru, som iek nw haffuer, och beggis wore egte børn ære alle døde och affgangne, eller och nar forskreffne wilkor och artickell icke saa fulkommeligh holdes, som forscreffueth standher, tha skall forskreffne iordh och boligh komme qwith och frij igen till forskreffne sancti Petri kirke meth all sin bygningh ok forbeyringh, som ther tha paa findes, wden all hindher och gensielsse i noglæ made. Till witnessbyrdh ær mith jnsigell hengdh næden for thette mith opne breff meth thesse ærligh effterskreffne dannementz, som ære Nielss Offuerlendher och Mattis Laurissøn Brygher, borgher i Køpmanhaffn. Datum Haffnis 2da feria post dominicam Misericordia, anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo nono.

Orig. paa Perg. i Geh.-Ark.

IV s.262

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor mar 6 19:30:41 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top