eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.246

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 257
Nummer: 246


<-Forrige . Indhold . Næste->

246.

18 Avg. 1498.

Skøde paa Kongens Retterthing paa en Gaard i Kødmangerstræde og en anden i Østergade fra Helligaands Kloster til Universitetet. Jfr. Nr. 245.

Wii Hans met Gudz nade Danmarchs, Suerigis, Norgis, Wendes oc Gothes koningh, hertugh i Sleswigh, Holsten, Stormarn oc i Ditmerschen, greffue i Oldenborgh oc Delmenhorst giøre witterligt, at aar effter Gudz bird mcdxc octavo then løuerdagh nesth effter wor frue dagh assumptionis for oss paa wort rettertingh i Køpenhaffn wor skickett oss elskelige broder Cristiern prier till Helligesthuss i sammested, wplod, skøtte oc affhende fra segh, sinæ effterkommere oc convent i sammested oss elskelige her Hans 1) Albrectsen rectori uniuersitatis studii Haffnensis oc cannik ibidem pa facultatis arcium uegne i samme studio till ewinnelige eye two garde her i Køpenhaffn liggendis, then enæ norden i Kødmangerstredet, som her Laurits Mortenssen perpetuus vicarius i wor Frue kircke nu i leie haffver, twertoffuer fra then gord, han nu selff i bor, och then annen pa Østregade i sancti Nicolai sogn liggendis, som Hemming Syerssen nu i bor, norden ved gaden met alle forneffnde gardis rette tilliggelse, huss, iord, i lenge og brede i alle mode, som the nu bygde oc begrebne ære. Och kiendes forscreffne her prier segh, sine effterkommere eller conuent engen dell, lod eller rettighed at haffue i forneffnde ij garde eller noger theris tilliggelse effther thenne dagh, men skulle blive till forscreffne facultatem i alle mode effter thet eyedompsbreffs ludelse, han oc conuenth tilforn samme facultati ther uppa giffuit oc beseglt haffue. Och tilbandt forscreffne her prier segh, sinæ efftherkommere och conuenth at frij, hemble oc fuldkommelige tilstaa forscreffne facultati arcium forscreffne ij garde for hver mandz hinder oc gensigelsæ, som ther uppa kan tale mett rette. Skede oc saa, at samme ij garde bode, noger aff them eller noger aff theris rette tilliggelse, her effther affwondne forscreffne facultati for theris hemels brøst skild, tha tilplichtet han segh, sine efftherkommere oc conuenth igien at wederlegge forscreffne facultati saa megith goth godz, som affvondet vorder, oc holle thet facultatem uthen all skade. Och vor her nu engen gensigelsæ mod forscreffne i noger mode. Datum ut supra, nostro ad causas sub sigillo, teste Georgio Marswin iusticiario nostro dilecto.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark.

__________

1) Skal være Peder.

IV s.257

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons mar 5 21:04:15 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top