eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.244

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 254-255
Nummer: 244


<-Forrige . Indhold . Næste->

244.

6 Maj 1498.

Skøde paa Kongens Retterthing til St. Margrete Alter i Frue Kirke paa en Gaard sønden op til Vandmøllen, en Jord, som har tilhørt Frue Kloster i Helsingør og en Gaard i Ishøj. Jfr. Nr. 234.

Wii Hans medh Gutz nade Danmarckes, Suerigis, Norgis, Wendis oc Gotis koning, hertug i Sleswig, i Holsten, Stormarn oc Ditmersken, greffue i Oldenborg oc Delmenhorst gøre witterligt, at aar effter Gudz bird m0cd0xc0 octavo sancti Johannis dagh ante portam latinam fore oss paa wort retterting i Købendhaffn værende oss elskelige mester Jon Scaldre, erchediegn i Lwnd, oc her Per Anderssøn, perpetuus vicarius i same sted, wor skicked Jep Pæderssen, borger i Købendhaffn, oplod, skøthe oc affhænde fraa seg oc syne arffuinge oc til her Lauris Morthenssen, pepetuus vicarius til sancte Margrete altere vdi wor Frwe kircke i Købendhaffn, thesse effterscreffne garde oc godz paa forscreffne alters wegne til ewindelige eye, først then gard han nw selff i boor ligende her vdi Købindhaffn synden op til

IV s.254

Wandmøllen oc norden op til Anne Per Hansens gaard oc westen op til then kalhawe, Knwd Scriffuere haffuer aff sancte Beritte altere, met all forscreffne gards friihed, hwss, jord, bigning oc boder, som hwn nw indhegnet oc begriben er enthet wndentaget. Item then jord met hennis bigning oc forbedring, som hwn nw bigt oc forbedret er, som hand købte aff mester Pæder priore i wor Frwe closter i Helsingør. Item en gard i Ysøwe, Lass Jenssen i boor paa then sindre gade, oc giffuer arlige arss eth pund bygh til landgilde met alle forscreffne gards oc gotzes rette tilliggelse. Oc kendes forscreffne Jep Pædersen seg, syn husfrw eller nogen theres arffuinge enghen del, lod eller rettighed at haffue i forscreffne garde oc gotz effter thenne dag, men sculle bliffue til forscreffne sancte Margrete altere til ewig tid fore messer oc Gutz tieniste, met forord oc vilkor i all mode, som thet eyedomps breff vduiser oc inneholder, som forscreffne Jep Pæderssen tilforn giffuit oc besegled haffuer forscreffne alter. Oc war her nw enghen gensigelse emodh forscreffne skøde. Datum ut supra, nostro ad causas sub sigillo presentibus nostris appenso. Teste Georgio Marswiin justitiario nostro dilecto.

Ovig. paa Perg. i Geh.-Ark.

IV s.255

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons mar 5 20:39:25 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top