eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.238

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 246-247
Nummer: 238


<-Forrige . Indhold . Næste->

238.

23 Maj 1497.

Lejebrev paa Nikolaj Kirkes Gaard ved Stranden vesten for Degnehuset.

Alle, som thette breff forekommer, witherligt gøre wij Valther Knyphoff oc Degbricth Lipper, borgere vdi Købendhaffn och kircke

IV s.246

werge til sancti Nicolai kircke ther same stedz, adh wij medh menæ sognemendz raad, vilge oc samticke i forscreffne sogn haffue wnt oc vdi leye ladet, oc meth thette wort obne breff wnne oc vdi leye lade beskeden man Oluff Jonszen wor kijere methborgere oc sogneman her sammesogns oc hans kijere husfrw Anne, som han nw haffuer, oc beggis theris børn, en forscreffne sancti Nicolai kirckis jord ligendes wedh strandhen westhen for Dijegne hwset oc sinden næst then gard, som her Gregorius nw vdi wære haffuer, huicken iord som er vdi sijn længe xxxv alne oc vdi Syn brede then øwerste wæstræ ænde xix alne j qwarter mindre meth tagdrübet, breden mijt paa forscreffne jord xv alne, met alle then iordz friihed i lenge oc brede, vppæ oc nødre i alle made encthit wndentagtt, at haffue, nijde, bruge oc beholde vdj theris liiffue dage meth vilkor som effterfølge, fførst adh the sculle bygge oc forbedre god bygning paa forscreffne jord oc tecke medh sten oc holde henne medh god hægnet oc giffue oss eller wore effterkommere kirke werge til sancti Nicolai kircke fyre Sk. grot til jordskild aarlige ars, emeden the leffue, til twenne tijder om aaret, som ære ij Sk. grot til sancti Michels dag, oc andre ij Sk. grot til posken, god oc geff mynt til gode rede, oc sculle the ey haffue mact ad selge, pantsette eller afflitte hwes bygningh eller forbedring paa forscreffne jord byggis i nogre made. Skede thet swa, om Gud thet forseet haffde, adh forscreffne Oluff Jonssen eller hans husfrw Anne døde oc affginge jnnen XV aar effter thette breff er vdgiffuet, och the encthit barn haffue leffuendis ighen effther them, tha tilbijnde wij oss oc wore effterkomere kircke werge til forscreffne sancti Nicolai kircke met thette same breff ad lade holde en messe hwer vghe for sancti Nicolai altere i forscreffne sancti Nicolai kircke for theris sielæ oc alle cristnæ sielæ jntil forscreffne xv aar forgangne ære, oc effter beggis theris død oc theris børns scal forscreffne jord medh bigning oc forbedring, som hwn tha fyndis, qwijt oc frii ighen komme til sancti Nicolai kircke vden alt hinder, trette, dele eller gensigelse i nogre made. Til bedre bewisning oc fasthed her om hænge wij wore jndcegle næden for thette wort obne breff oc bede wij heterlige men wore kiere medburgere, som ære Arild Woge[n] oc Jep Jenssen radmen oc Hans Bøckere burger oc sognemen vdj forscreffne sogn, adh the til større forwaring her om hænge theris jndcegle næden for thette obne breff medh wore jndeegle. Datum Haffnis anno domini m0cd0xc0vij0 feria tercia infra octavam sancte trinitatis.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. af Nikolaj Kirkes Arkiv.

IV s.247

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man mar 3 19:52:34 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top