eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.236

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 245-246
Nummer: 236


<-Forrige . Indhold . Næste->

236.

15 Avg. 1496.

Hans Korte og Oluf Skrædder, Borgere og Procuratores for Graabrødre Kloster i Kjøbenhavn, sælge en af Klosterets Gaarde i Kjøbenhavn til Peder Bødker, Borger sammesteds. Jfr. Nr. 235.

Alle men thette breff see eller høre læse, helse vij Hans Korte oc Oluff Skrædere, borgere i Købnnehaffn oc procuratores til Grobrødre closter i samestæd, ewinnelige meth Gud oc gøre wij alle witherligt nerwærendes oc kommeskullendes, at wij pa forneffnde closters wegnæ meth wor frij willie oc berad hwgh oc meth broder Andres Glob, vicarius offuer alle Grobrødre closter de obseruancia i Danmark etc., broder Cristiern gardian i forneffnde Grobrødre closter oc mene conuentis samtycke oc fulbord i same stædh, haffue solt, skøt oc affhendt, oc meth thette wort obne breff sæll, skøder oc afhender ersame man Pether Bøcker borger i forscreffne Købnnehaffn en Grobrødre closter jord oc grwnd liggendis i thet stræde, som løber frem for forscreffne Grobrødre closters kircke gord, østen nest op til

IV s.245

then jord, som Jep Jenssen fick aff forscreffne closter, oc swo bort til Kødmangere strædet meth alle forscreffne jord, grwnd og rettighed i lenge oc brede op oc neder enthet vndentaget til ewerdelige eyæ eyæ skullendes. Oc kendes wij oss at haffue fult oc alt oppeborith paa forscreffne closters wegne for forscreffne jord oc grwnd oc god betaling effther wor fulle nøye aff forscreffne Pæder Bøkere. Thij tilbinde wij oss oc wore efftherkommere paa forscreffne closters wegne at frij, himble oc fulkomelige til at staa forneffnde Peter Bøkere och hans arffuinge all forscreffne jord, grund oc rettighed for hwer mans tiltal eller gensigelse i nogre hande made. Till hwes tings witnesburd oc betræ forwaring tha haffue wi hengt wore ingecegel meth beskene mens ingecegel, som ære Albricht Brockman, Willom van Bomel oc Oluff Bagere, borgere i Købnnehaffn. Giffuet oc screffuet i Købnnehaffn aar effther Guds burd m. cd. halffemtesinnetiwe paa thet siæte, mandagen nest effther sancti Laurencij martiris.

Jon Mortensens Afskrift i Dipl. af Orig. i St Nikolaj Kirkes Arkiv. Rørdam, Kirker og Klostre, T., 124-25.

IV s.246

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man mar 3 19:04:10 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top