eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.235

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 244-245
Nummer: 235


<-Forrige . Indhold . Næste->

235.

8 Avg. 1496.

Thingsvidne om et Skøde fra Graabrødre Kloster paa en Gaard i det Stræde, som løber frem for Klostrets Kirkegaard og bort i Kødmangerstræde. Jfr. Nr. 236.

Alle, som thette breff forekommer, witherligt gøre wij Mortin Jenssen, byfoget i Købnnehaffnn, Esbern Jepssen, som kallis Scriffuere, oc Lauritz Pæderssen, kallis Later, borgemestere, Arild Wogn, Greers Mogenssen, Jep Jensen oc Anders Nielssen, radmen i same stædh, gøre wij alle witherligt, at aar effther Gudz burd m0cd0 halffemte sinne tiwe paa thett siætte mandagen nest for sancti Laurentij dagh wor skicket for oss oc for mange flere dannemen, som then dagh ting søghte, beskene men Hans Korte oc Oluff Skrædere, procuratores til Grobrødre closter i Købnnehaffn, paa broders Anders Glob, vicarius offuer Grobrødre clostere i Danmarckis prouincia, broder Cristiern, gardian i Grobrødre closter i forscreffne Købnnehaffn, oc mene conuentz wegne i same stædh solde oc skøte ersame man Pæther Bøkere, boendes wiidh Wisketorrigh i forscreffne Købnnehaffn, en closters jord oc grwnd liggendes østen nest op til then jord, som Jep Jenssen radman køffte aff forscreffne Hans Korte etc., som er i

IV s.244

sijn lenge aff wester oc i Øster paa then nørreside vth til gaden, som løber frem for closters kirckegard oc bort i Kødmangerestrædhet, xxv siælensche alne paa breden aff nør oc i synder, pa then vestre ende xxj siælensche alne j qwarter pa lengden aff wester oc i øster, pa then syndre side xxij alne j qvarter mynne, pa breden aff synder oc i nør pa then østre ende halfftiwende alne oc eth qwarter, till ewinnelige eye eye skullendis, oc kendes forscreffne Hans Korte oc Oluff Scrædere pa forscreffne vicarius, gardians oc mene conuentis wegne fult oc alt at haffue oppeborith for forscreffne jord til theris fulle nøye. Tha opstod forscreffne Per Bøkere oc biddis aff fogeden eth tingswitne om forscreffne skøde. Tha tilmelte fogeden tisse efftherscreffne xij dannemen Hans Krefft, Jep Brwn, Jons Scrædere, vnge Per Bagere, Mogens Laurissen, Jep Skomagere, Torsten Scrædere, Hans Bøtkære, Jens Mogenssen, Claus Bagere, Hans Nielssen kødmangere oc Gwdfast, hwilke forscreffne xij dannemen vtginge oc indkomme meth loffligh tingliwd, widnede oc swore, at them witherligt war, saae oc hørde i helgens eedh, at forscreffne Hans Korte etc. solde oc skøte forscreffne [Per] Bøkere forscreffne jord til ewerdelige æyæ, oc wor paa then tijd engen gensigilsse emod i nogre made. At swo gick oc foer i sandhed, som forscreffuet stonder, thet witne wij met wore jngecegel hengenis næthen for thette wort obne breff. Giffuet aar, stædh oc dag, som forscreffuet stonder.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. af Nikolaj Kirkes Arkiv.

IV s.245

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man mar 3 18:54:46 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top