eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.231

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 240-241
Nummer: 231


<-Forrige . Indhold . Næste->

231.

16 Juni 1496.

Kong Hans's Skøde paa en Gaard i Roskilde, som han havde købt af Prioren i Helliggesthus.

Wii Hanss, met Gudz nade Danmarcks, Norgis, Vendes oc Gotes konninngh, vduald konningh tiill Suerige, hertugh i Sleswigh oc i Holsten, Stormarn oc Ditmersken, greffue i Oldenborgh oc Delmenhorst, gøre alle vittherligt, at wii haffue soltt, skøt oc aff hendt oc met thette wort obne breff selghe, skøde oc affhende fran oss oc wore arffwinge oc innd tiill oss elskelige her Henrich Krwmmedighe, ridder, wor man, raadh oc embetzman paa Baahwss oc hanss arffwinge tiill ewighe tiidh en word(!) gaard liggendes i Roskilde vthen fore Rødhe paart, som wii køpte aff oss elskelige her prier aff Helgestws vdi Købennehaffn, aff vicariern i Roskilde oc aff ..... wor borgher ther sammestædz, och haffuer giffuet oss ther fuldt wærd oc penninge fore eftir wor eghen nøwe, oc skall han oc hanss arffwinge nydhe, brwge oc beholde forscreffne gaard tiill ewighe tiidh met all tilliggelsse i lange oc bredhe, som wii thet friiest køpt haffue, efftir som thet skødebreff, wii ther paa haffue, ytthermere indeholder oc vtwiiser. Oc kennes oss oc wore arffwinge inghen deell eller rettighedh at haffue i forscreffne gaard efftir thenne dagh i nogher modhe, men skall bliffue hoess forscreffne her Henrich och hanss arffwinge, som forscreffuit staar, oc beplichte oss oc wore arffwinge atfrii, hemble oc fuldkommelige tiill staa forscreffne her Henrich oc hanss arffwinge samme gaard met alle sine tilliggelse i længe oc bredhe, som fore ær

IV s.240

rørdh, fore hwer mandz tiilltall, som ther paa kan thale met rette. Tiill ytther mere forwaringh oc fasthed henge wii wort mindzste secret, som wii bære hoess oss selffue, nethen fore thette wort obne breff. Giffuet paa wort slott Kallundeborgh sancti Vilhelmi confesfessoris dagh aar efftir Gudz bwrdh mcdxc sexto.

Udenpaa: Kongh Hansis schøde paa enn gaard i Rosehilldt. Orig. paa Perg. i Geh.-Ark. med Seglrem uden Segl.

IV s.241

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man mar 3 18:15:16 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top