eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.224

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 231-232
Nummer: 224


<-Forrige . Indhold . Næste->

224.

6 April 1495.

Lejebrev paa en St. Peders Kirke tilhørende Gaard paa Nørregade.

Alle, som thette breff forekommer witherligth gør iek Oluff Jesperssen, borgher i Køpmanhaffn, at iek aff werdige prelat her doctor Erich, degen i Køpmenhaffn oc sogneherræ till sancti Peders kirke i same sted, oc aff erlige men Pedher Anderssen oc Hans Kress, kirkewerie till same sancti Peders kirke, haffuer i leye anamet met myn kære hwsfrw Kirstinæ som iegh nw haffwer oc begges wore ecthe børn, i wore leffdage een forscreffne sancti Peders kirkes gaard oc bolegh, som iek nw selffwer i boor, liggendis i Nørræ gade westhen wid gaden nordhen nest then gord, som liggher till sancti Lucij altare, som Matis Smyd nw i boor, oc søndhen nest wor Frwe kirkes gord, som Jes Knutssen scomager nw i boor, met all forscreffne gardz oc bolegs tilhørelsse, hwss oc iord, lenge oc bred, wp oc nedher i alle maade, som iegh thet nw haffwer, enctet wndertaget, met sodan wilkor, ath wij skulle holde forscreffne gaard oc bolegh met god hegnet oc bygningh oc forbedringh i gode maade, oc hwad som nw bygd er, oc wij her effther lade bygge paa forscreffne gord,

IV s.231

skulle wij lade tecke meth steen oc ey met straa eller met anneth, oc giffue forscreffne kirkewerie oc theris efftherkommere til forscreffne sancti Pethers kirke hwart aar ix lub. march peninge genge oc geffwe i Køpmenhaffn twenne tiidher om aaret, halfdelen, som er halffemte march, betimelige til poske oc annen halffdelen betimelige til sancti Michels dagh till landgille aff forscreffne gord til gode rede. Oc schulle wij ey selie, pantsette, affbyttæ eller affhende hwat, som paa forscreffne gaard oc bolegh bygges eller forbedres i noger maade. Oc nar wij alle døde oc affledhne [ære] eller oc nar forscreffne wilkor ey holdes, tha skal forscreffne gaard oc bolegh met hegneth, bygning oc forbedringh, som ther tha fynnes, komme qwiith oc frij til forscreffne sancti Peders kirke wdhen noger hinder eller gensielsse ther i mood i noger maade. Tiil een yther mere wetherkennelsæ her om er myth jnsiglæ hengd fore thette breff. Giffwet aar effther Gutz burd m0cd0xc0v0 mandaghen effter kære søndagh etc.

Orig. paa Perg. i Geh.-Ark.

IV s.232

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn mar 2 19:00:48 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top