eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.221

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 229
Nummer: 221


<-Forrige . Indhold . Næste->

221.

28 Jan. 1493.

Thingsvidne om Nr. 220.

Alle, som thette breff forekomer, witherligt gøre wii Martin Jenssøn byfoget i Køpmanhauen, Erland Snare oc Jep Jensøn, radmen, Peder Andersøn, fierdingsman, Michel Matsen oc Jens Michelsøn, borgere i same sted, at aar effther Gutz burd mcdxciii mandagen nest fore kyndelmisse dag pa Køpmanhauen bything for oss oc mene thingmen, som tha thing søgte, wor skikket ersame man Knud Jensøn scriffuer oc bewisde met fogde oc thingmen, ath bescheden man Martin Jensen borger søn i forskreffne Køpmanhauen, oc nu ær borger i Malmø, haffde hanom pa same thing befalet om thesse efftherscreffne ærinde, aff hwilke befaling same Knud Jensen pa forscreffne Martin Jensøns wegne skette oc vploot hederlig man her Matis Matissøn, sogneprest i Baldorp, oc hans kære broder Paul Jensøn oc hans kære swaghre Thorsten Jeipsøn oc Niels Hansøn oc theris arwinge all forscreffne Martin Jensøns arffdeel oc rettigheet vdi then gard liggendes i Køpmanhauen pa eth hørne østen weth Nørregade sønden nest then gard, som Josep Schomager, Gud hans siel nade, fordom atte oc vdi bode, norden nest byess renne i wor Frue sogn met all forneffnde hans deels oc rettighetz tilhørilse i forskreffne gard, hwss oc jord, i lenge oc brede, vp oc nedhre, i alle made, som thet købebreff, som ther pa giort ær, inneholder, engtet vndentaget, til ewinnelige eye eye schulendis. Oc kennes forscreffne Knud Jensen at haue for Martin Jensen fanget oc vpboret full oc all good betaling aff forscreffne fire personer for forrørde hans deel oc rettigheet i forscreffne gard til hans fulle nøge. Oc lode the hwar anner bode Poul oc her Matis meth forrørde hans methfølgere broder oc swaghre for them oc theris arwinge oc Knud Jensøn pa forscreffne Martins wegne for hanom oc hans arwinge qwiit oc frii met full oc all affkall for all vdermere tiltale eller namaninge om forrørde arffskiffte i forrørde gard oc alt annet, som them oc forscreffne Martin i mellen hauer waret til then dag. Til witnesbyrd her om ær wore jnsigle hengde fore thette breff, Giffuet forescreffuet ær.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. af Frue Kirkes Arkiv. I Seglene vare kun Bomærker. Udenpaa: Morten Jenssøns skøde til hr. Matz Matssøn sogneprest i Ballerup. 1493.

IV s.229

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn mar 2 09:35:22 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top