eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.220

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 228
Nummer: 220


<-Forrige . Indhold . Næste->

220.

7 Jan. 1493.

Skøde paa en Del af en Hjørnegaard østen for Nørregade og norden for Byens Stræde og Rende.

Alle, som thettæ breff forekommer, witterligt gør jek Morthen Jenssøn, borgersøn i Køpmannehaffn, at jek fore wiliæ oc kerlighet, mik ær hær til bewiisd oc mik hær effter beuises scal, hauer sold oc vpladet hederlig man hr. Mattis Mattsøn, som ær prest oc nu boer i Baldorp, Pouel Jensøn myn kære broder oc nu ær i sammested, ok myne kære swagher Torsten Jensøn oc Niels Hanssøn borgeræ i Køpmanhaffn oc theres arffuinge all myn deell oc rættighet, som mik af rætte tilfalden ær effter myn kære fader Jens Pouelsøn, effter myn kære moder Karine oc effter myn kære broder Niels Jenssøn, gut theres siæle nade, i then gard forneffnde myn kære swager Niels Hanssøn nw iboer, oc forneffnde myne kære fader oc moder fordom otte oc i bode liggendis i Køpmanhaffn pa et hørne østen wet Nørrægade synden nest then gard, som Josep Scomaker, gut hans siel nade, fordom otte, oc norden nest op til byess stræde oc rænde i wor Frue sogn met all forneffnde myn deels rættighetz i forscreffne gard tilhørilse i hws oc joord, længe oc brede, oppe oc nedre, intet vndertaget til ewinnelig eyæ eyæ skulendis. Oc kennes jek mik fult oc alt at haue fanget oc opboret for forneffnde myn deel oc rettighet i forscreffne gard til myn fulle nøyghe, oc tilplygter iek mik oc myne arwinge at frii, hemle oc tilstaa thessæ forscreffne oc theres arffuinge all then forscreffne myn deel oc rættighet i forscreffne gard fore hwer mantz hinder eller geensiælse, som ther pa kand tale meth noger reth. Til en ytermere vetherkennelse oc fastheet hær om ær mit jndsigle meth flere dannementz, som jek ther til bedet hauer, som ære beskeden mæn Erland Jonssøn oc Jepp Jenssøn radmen i forscreffne Køpmanhaffn, Jens Michelssøn oc Oluff Jenssøn Skrædere borghere i sammested til vitnesburd henge for thettæ breff. Giffuet aar effter Gutz burd thusende firehunderdæ halffemtæsynne thywe pa thet tridie sancti Kanuti hertugs dag, som holdes nest helge tree koninge dag.

Seglene vare kun Bomærker. Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. af Frue Kirkes Arkiv.

IV s.228

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre feb 28 21:15:44 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top