eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.207

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 213
Nummer: 207


<-Forrige . Indhold . Næste->

207.

28 Juni 1490.

Kong Hanses Stadfæstelse paa en Gaard paa Østergade, som Hr. Jost Pedersen gav til Helligaands Hospital. Jfr. Nr. 211.

Wii Hans med Guds naade Danmarkis, Norges, Wendes och Gottis koning, udwald konge til Swerriges rige, hertug i Sleswig, Holsten, Stormarn och Ditmersken hertug, grefue i Oldenborg oc Delmenhorst, giøre witterligt, at aar efter Guds byrd med nonagesimo dend tirsdag sanctorum apostolorum Petri et Pauli aften for os i Kiøbenhafn i Claus Nymans gaard war skicket hæderlig mand herr Jost Pedersen, sogneprest paa Skanør, skiødte, oplod fra sig oc sine arfuinger, antwordet hæderlig och reenlifuet mand herr Alexander, broder i dend Hellig aands closter oc hospital i Kiøbenhafn, paa samme closter och hospitals weigne til ewindelig eye eye skullendis en sin gaard wed Østerport i St. Nicolai sogen j Kiøbenhafn liggendis norden gaden imelem St. Nicolaj(!) oc dend gaard, som forscrefne herr Jost oc hans broder tilforne gifuet hafue, i huilcken gaard nu boer Oluf Pusementmager, med ald forscrefne gaards rette tilliggelse, huus oc jord, lengde oc breede i alle maader, som det nu begreben er, oc wed alle puncter oc artichler, som det eiendombref udwiiser oc indeholder, hand tilforne closterit derpaa gifued hafuer, oc kiendes han sig osv. Forbiudendes alle, i huo de heldst ere eller were kunde, forscrefne dend hellig Aands closter oc hospital derudi hinder at giøre i nogen maader, saa lenge nogle kommer for Os med bedre bewiisning paa wort retterting.

Afskrift i Resens De Fattiges Forraad S. 304-05. Tidligere trykt i Hofmans Fund. X. 187-88.

IV s.213

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir feb 25 20:37:02 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top