eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.204

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 210-211
Nummer: 204


<-Forrige . Indhold . Næste->

204.

Omtrent 1490.

Per Hansen overdrager Knardrup Kloster sin Ret til i 10 Aar at bebo en Klostret skænket Gaard paa Nørregade. Jfr. III. Nr. 14.

Alle thettæ breff see eller horæ læses, helser jeck Per Hanssen, bwrghere i Nestwedh, ewinnelige meth wor herræ, kungørendis alle meth thette mith obnæ breff effther myn husfrues raadh ock samtycke, jeck oppladhet haffwer ock offwergiffwet ock nw oppladher ock fwlth offwergiffuer tiil jomfrw Marie closther i Knarredorpp aall then retthighet, roo, maagh och hwss, som jeck skwlle haffth i x aar nesthkommende effther article oc wilkor, som tallet war emellom ooss ock her abbet af Knarredorp, i then gardh oppa Nørrægaadhe i Købnehaffn, soom Jens Perssøn gaaff til samme closther for syn syells salighet, ock jeck forneffnde Per Hanssen oppo myn kere hwsfrues wegne Anne ...... hennes søsterdothers ock nesthæ sanne arffwinge, skøtthe ock oplodhe forneffnde werdhwghe fadher i Knarredorpp til ewinnelige eghæ. Oc sammeledhes meth myn kiære hwsfrves wilyæ oc samtyckæ opladher jeck qwith, frith, ledwgth ock løst till forneffnde closter

IV s.210

thet hwss, roo ock magh, soom forneffnde Jens, hwes syeel Gwdh naadhe, vnth haffdhe ock bebreffuet Bollæ syn tyenistæqvinnæ i syn tiid. For hwilket hwss bebreffwelsse [ock] oppladelsse jeck ock myn hwsfrv fwlth gyordhe ock fornøffwedhe forneffnde Bollæ meth ware ock redhæ penningh oppo then tiid ther hwn mygh meth syn fry williæ sith breff helth ..... fran sigh antwordhet, hwilket jeck ydhermeræ antworder forneffnde abbet, tiillbyndende migh ock myn hwsfrw .... forneffnde Jens Perssøns sanne oc nesthe arffwinghe aath hyemblæ . ..... holle oc frith tiilstaa forneffnde closther thet hwss, som .. ..... for hennæ oc alle, ther oppa tale kwnne eller wille. Item kennes jeck forneffnde Per Hanssen j lest rwgh oc j tønde smør at skall giffwe meth thet første forneffnde her abbet tiil ath gøre for forneffnde Jens Perssøns syell meth. Item kiennes jeck sammeledes ..... at skwlle for the andhre nesth effterkommende aar, som .. ..... ock wdloffwet war. Her oppo haffwer her abbet loffwet os ath skwlle haffwe magh oc ro ock hwss i syn oc closthers gaardh indhen fore Nørræport, i naar worth w .... till Køpnehaffn. Till hwes tyngs [forwaringh], som forescreffuet staar, hengher jeck myth insiglæ næthen fore thette breff meth the dannemænds, som jeck haffwer ther till bedhæt, som ær hedherligh man her Jeip sognepresth i Vetherl ...... oc Jens Anderssen aff Jem ...... screffuet i Knarredorppe closter aar effther Gwdhs byrd ............... nesth fore Lucii papæ et martyris dagh.

Orig. paa Perg. i Geh.-Ark. Seglene fattes.

IV s.211

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir feb 25 19:59:53 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top