eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.202

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 209-210
Nummer: 202


<-Forrige . Indhold . Næste->

202.

27 Juli 1489.

Lejebrev paa en Gaard paa Nørregade tilhørende St. Peders Kirke.

Alle, som thette breff forekommer, witherligh gør jek Olaff Clementssen, borger i Køpmanhaffn, at iek met myn kære hustru Gesze, som jek nw haffuer, oc begges wore echtebørn i wore leffdage aff erwerdige prelat her doctor Erik Nielssen, degen i forscreffne Køpmanhaffn oc kirkeherre til sancti Peders kirke i same sted, oc aff Hans Krefft oc Jep Olssen, kirkewerie til same sancti Peders kirke, met mene sognemens raad oc fuldbord haffuer i leye annammet een forscreffne sancti Peders kirkes gard oc boleg, som iek nw selffuer i boor, liggendes westen weth Nørre gade sønden nest Olaff Brydies gard i sancti Peders sogn i forscreffne Køpmanhaun met all forscreffne gards tilhørelsse, huss oc jord, lenge oc brede, vppe oc nedhre i alle made, som han nw inhegnet oc begreben ær, ingtet vndentaget, i so made oc met sodan wilkor, at wij schule holde forscreffne gardh met good hegning, bygning oc forbedring i gode made oc hwat, som nw bygt ær oc wij her effther ther pa bygge lade, schule wij lade thekke met steen oc ey met stra oc giffue forscreffne kirkewærie oc there efftherkommere til same sancti Peders kirke hwart aar tolff schilling grot penninge genge oc geffue i Køpmanhauen twenne tijder om aaret, halffdelen, som ær sex schilling grot, betimelige til sancti Michels dag oc annem halffdelen betymelige til pasche til landgille aff forscreffne gard til gode rede, oc schule wij engen macht haffue selie, pantsætte, aff flytte eller affhende hwat som pa forscreffne gard oc boleg bygges eller forbedhres i nogher made, oc naar wij alle døde oc affledne ære, eller oc naar forscreffne wilkor ey holdes, tha skal forscreffne gard oc boleg met hegnet, bygning oc forbedring, som ther tha fynnes,

IV s.209

kome qwijt oc frij til forscreffne sancti Peders kirke vden noger hinder eller gensielsse ther i mooth i nogre made. Til een ydermere witherligheet oc fastheet her om ær myt insigle hengt fore thette breff. Giffuit aar effther Gutz burd m0 cd0 lxxx0 ix0 mandagen nest effther sancti Jeibs apostol dagh.

Orig. paa Perg. i Geh.-Ark.

IV s.210

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir feb 25 19:47:04 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top