eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.198

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 205-206
Nummer: 198


<-Forrige . Indhold . Næste->

198.

6 Marts 1488.

Peder Friis's Gjenbrev givet Kapitlet i Kjøbenhavn paa en Vor Frue Kirkes Jord i St. Nikolaj Sogn, som han havde lejet.

For alle men, thette breff see eller høre læsis, kungør iek Pether Friis met thette mit opne breff, at iek kennes mik at haffue leyt aff hederlight capitel i Køpmenhaffn een wor Frwe kirkes iordh oc grund liggendis i sancti Nicolai soghen i sammestedh østen fraa kirken oc westen vpaa eet hyrne nest op til then gardh, som Katherinæ Laurisdotter vpaa boor, huilken iordh som holder vdi sin bredhe ful nær tii Sielentzske alne, oc vdi sin lenghe swo myghet rwm, som ther er emellom mester Jehans gardh aff Helsingør, søndhen nest oc swo vt til then gade, som løber fra kirken nordhen vdh meth forskreffne iordh, vdi myne daghe oc myn husfrues Mettæ, som iek nw haffuer, oc i alle begges wore børns daghe, met swodane forordh oc article, som her effter følgher. Først at wi skule forneffnde iordh bygge oc forbethræ oc holde i godhe made, oc thekke husen met steenthag, oc giffue forskreffne wor Frwe kirke wærie hwert aar ther aff thre Lubske marc Danske penninge til landgilde, halffdelen om posken oc halffdelen om Mickels møssen, betiidhen til godhe redhe. Item skule wi ey haffue makt at sælie eller affhende hws eller bygning, eller nogher man framdelis at lade paaleyæ forskreffne iordh oc hws, vden forskreffne capitels samthykke oc wiliæ. Item skule wi selffue sware for skatt oc annen tynghe, som forskreffne iordh oc boligh i wor tiidh paalaght wordher aff herskaps eller aff byys weghne, oc eynchte ther for affsla i husleyen. Item skedhe thet oc swo, at forskreffne article eller nogher af them icke bleffue swo holdne, som fore er rørt, tha skal forskreffne capitel haffue fullmacht fornefnde iordh oc bygning igen at taghe, vden alt ydermere rettgang. Item nar iek oc forskreffne myn husfru oc børn alle dødhe oc affgangne ære, tha skal forskreffne iordh met alle sine hus oc bygning, som tha finnes ther vpaa, komme strax frii ot quitt igen til forskreffne wor Frwe kirke vden hwers

IV s.205

mantz gensigelse i nogher made. Til ydermere forwaring her om tha haffuer iek bethet hederligh man her Anders Orghemester, perpetuus vicarius i Køpmeenhaffn, oc Niels Jeipssøn, borgher i samestedh, henge theris inceygle met mit inceygl nædhen for thette breff. Datum Haffnis anno domini m. cd. lxxx. viij, feria quinta proxima ante dominicam oculi.

Paategnet: Recognitio Petri Friis super curia aciali ad occidentem apud ecclesiam sancti Nicolai sita, et spectat ad tutoriam. Langebeks Afskrift i Dipl. »Orig. membr. af Vor Frue Kirkes Arkiv 1750«. Rørdam, Kirker og Klostre, T., 97-98.

IV s.206

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man feb 24 20:42:43 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top