eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.196

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 202-203
Nummer: 196


<-Forrige . Indhold . Næste->

196.

28 Nov. 1487.

Skrivelse fra Hr. Niels Andersen, der var i den roskildske Biskops »Kammer«, til hans Medbrødre, Vikarerne i Kjøbenhavn, om Biskoppernes Stadfæstelse af deres Statuter.

Fraterna dilectione in domino premissa. Kære brødre oc syndherlige godhe wenner. Som i badhe meck i sisth, ath ieck skulle

IV s.202

thale wort besthe till myn herris nade super confirmacione priuilegiorum siue statutorum nostrorum: tha haffuer ieck oc nw saa giort, oc wor hans nade ey well till fridz ther om vthi thet førsthe, ath thet haffuer saa lenge wæret forsømmet oc fortawd, oc i ther om ey før till hans nade thaleth haffue. Tha excuserede ieck ether thet besthe som ieck kunne, oc ther vtoffuer badh ieck hans nade ydmygelige, ath hans nade wille werre ether eo gratiosior, ath thet wor kommet vthi myn befaling, ath ieck skulde thet sollicitere, oc serlestes forthi athi wore meck fauorabiles vthi myne ærende i sisth ex parte absencie for hans nadis scriffuelse skild. Tha wordhe thet conclusum breuiter sa, ath nw som hans nade kommer snaristh till Købendehaffn, will hans nade gøre ethers wilge ther vthi. Thi radher ieck ether, athi wel betrackthe, om ether gørss behoff at røre nogre artickle ther vthi flere, æn som wdtryckis vthi the breff, som i tilforn forwerwet haffue. Ieck formoder, ath hans nade skall well wærdis ath withe ethert bestand oc besthe. Ieck haffuer thaleth meth her Per Laurissen, at han skall wære ether bystendigh oc vnderwise ether leylighedh till thesæ ærende. Cantzelæren will ieck oc scriffue till ther om, ieck formodher, at han tøffuer ther saa lenghe, till myn herris nade kommer tiid tillsthedhe, oc han haffuer myn herris nadis secretum ther meth segh, thi hadhe thet ey wæret got at i skulle ther om noger aff ether wmaget nw hiid till Roskilde. I turffwe ey fryckthe, ath nogre de capitulo maiori skulle gøre ether hær noghet hindher opaa, om i faare ther lempelige meth. Wilde oc myn herris nade stande ther noghet imodh paa thet førsthe, tha mwe i well sighe, ath ieck bødh ether till saa, ath hans nade wille gøre ether ther opaa en god ænde, nar som hans nade komme førsth till Købendehaffn. Hær meth ether gudh almecktisthe befalinde, michi semper tamquam fratri et amico precipientes. Scriptum Roskildis fferia quarta proxima ante festum beati Andree apostoli, anno domini etc. lxxx septimo. Nicolaus Andree in camera domini Roskildensis.

Udskrift: Honorabilibus viris priori ceterisque vicariis ecclesie beate Marie virginia Haffnensis, ffratribus et amicis suis dilectis. Orig. paa Papir i Geh.-Ark. Rørdam, Kirker og Klostre, T., 94-95.

IV s.203

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man feb 24 20:21:58 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top