eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.191

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 196-197
Nummer: 191


<-Forrige . Indhold . Næste->

191.

23 Juni 1486.

Raadmand Niels Pedersen skøder en Gaard i Herstedøster til Roskilde Domkapitel.

Alle men, thette breff see eller høre læsis, helsser jegh Niels Pædherssen, radhman vdj Købendehaffn, ewinnelighe meth wor herre oc gør widerlicht alle, at jegh meth berad hugh oc frij welie swo oc meth myne børns fuldburdh oc samthycke hauer solt, skøt oc affhent oc meth thette myt obne breff sæl, skøder oc affhender fran migh, myne børn oc arffuinge oc till hederlighe men her Olaff Halffwegge oc her Clawes Henricssen, canicke i Roskilde, paa hederligh mands her Børie Jenssens, fordom canics i Roskilde, weghne en mijn rette erffue gardh liggendes wdj Herstædhe østre, som nw Morthen Brwn vdj boor oc giuer till landgille et pund bywg oc ær en søsterdeel i forscreffne gardh, vndentaghne the tw pund korn, som oc giues aff forscreffne gardh, som Jep Anderssen i Roskilde tillhører, oc ær en broderdeel i forscreffne gardh meth ald forscreffne gards rette tilliggelsse, agher, æng, mark, waat oc thywrt, enchte vndentagit, at haue, nyde, beholde til en ewigh gudz thyæniste oc skicke for forscreffne her Børghes syæl till ewinnelige eyæ eyæ skulendes, oc kennes migh paa myne børns weghne opathaue boret fææ oc fuldt werdh fore forscreffne gardh oc et pund skyld, hundrethe Lüb. marck fææm mark mynne i guld oc redhe penninge, som i Syæland ere geue oc genge, effter myn fuldkomelige nøwen. Oc kennes migh oc forscreffne myne børn och rette arffuinge engen eyændom, deel eller rettighet at haue i eller till forscreffne gardh oc et pund skyld effther thenne dagh i nogræ made. Vore thet oc swa, thet Gudh forbywthe, at forscreffne et pund korns skyld i forscreffne gardh eller noger thes deel worde thenum her Olaff oc her Clawes eller then, som fanger forscreffne pund korn oc gardh i wære, som guds thyæniste vppæ holde skal oc thette myt obnæ breff hauer, affwonnet meth landslow eller noghen annen ræt for myn, forscreffne myne børns oc affuingis hemmels brøst skyld, tha tillbynder jegh migh, myne børn oc arffuinge forscreffne her Olaff oc her Clawes oc hwem the forscreffne gardh oc et pund skyld fongende oc antwordende worde till gudz thyæniste at oppeholde oc thette breff hauer, en swo godh en gardh i geen. at wederlegge aff rente oc ley-

IV s.196

lighet jnnen sex vgher ther nest effter vden all lengre thøffring, hinder eller geensielsse i alle made oc holde them thet aldsthingis vden skade. In cuius rei testimonium sigillum meum vna cum sigillis circumspectorum virorum Esberni Jacobi proconsulis, Areld Wogn consulis Haffnensis, Johannis Conradi et Jacobi Andree, consulum Roskildensium, presentibus est appensum. Datum Haffnis anno domini millesimo quadringentesimo octogesimo sexto jn vigilia beati Johannis baptiste.

Orig. paa Perg. i Arne Magn. Diplomsamling, Fasc. 48.

IV s.197

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man feb 24 19:11:25 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top