eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.188

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 194-195
Nummer: 188


<-Forrige . Indhold . Næste->

188.

27 Okt. 1485.

Gave til Æbelholt Kloster paa en Grund i St. Pederstræde.

For alle men, som thette breff see eller høre læses, gør iek Jørghen Hwid, canick wdhi wor Frwes kirckæ wti Køpenhaffn, wittherligt, att iek met myn frii wiliæ, wel berod hw oc myn well makt met wiliæ ok samtyckæ myn kære søsthers Talæ Markors efftherlewerskæ baffwer wnt och giffuit, ok met thette mith obne breff giffuer, wnner, skødher oc altingess affhender fraa mek oc mynne arwinge tiil werdig sted Ebbelholtz closther, Gwd till loff ok hedher ok sancte Wiliom, myn siæll oc mynne forellris siælæ tiil roo ok lisæ en myn jord och grwnd, som ligger i sancti Pedhers strædhe paa then nørre siæ wed gadhe hollendis wti sin lenge fraa synder oc tiil nør paa then østhre siæ halfierdesinde tywæ siælenskæ alnæ ok ther tiill halff annan alen siælænskæ, item paa then wester siæ fraa syndher oc tiill nør halfier-

IV s.194

desinnæ tywæ alnæ siælenskæ. Item holler hwer i sin bredæ tiil then synder sidæ wdh met gadhen fraa øster oc tiil wester tywæ siælenskæ alnæ oc halfftrædiæ alne. Item paa then nørre ænde aff øster ok tiil wester fwlth tiwæ siælenskæ alnæ, hwilcken forneffnde jord, som ligger westhen nest op tiil then gord, som Mowens Knwdtzsøn nw i boer, tiil ewinnelige eye haffwe skwllendes. Och iek kenness mek effther thenne dagh engen rettighet eller eyædom i forneffnde jord och grwnd ydermere att haffue, forbiudeness alle, ehoo the helst wære kwnnæ, forneffnde closther paa forneffnde jordh eller nogher henne partt delæ, trættæ eller hinder paa sette i noger mode. Tiill en ydermere forworingh ok stadfestelsæ her om, att saa bliffue skall, ær mitt indceglæ hengt næthen fore thette mitt breff met hederligess ok beskedness mentz indceglæ, som iek ther tiill bedhet haffuer tiill widningsbyrd, soo som ær doctor Eric Nielssøn degens i Køpenhaffn, Her Jeip Jenssøn cantors, her Alexanders, canick i sammmæ stedh, Tydickæ Bernetssøn, Hans Bødkeris oc Jeip Jenssøn, bwrgeres i Køpenhaffn. Datum Haffnis anno domini mcdlxxx quinto vigilia apostolorum Symonis et Judæ.

Tidligere trykt i Scriptores rerum Danicarum VI. 192.

IV s.195

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør feb 22 21:14:05 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top