eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.187

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 193-194
Nummer: 187


<-Forrige . Indhold . Næste->

187.

29 Juli 1485.

Skøde til St. Peders Kirke paa 2 Gaarde i Kjødmangerstræde.

Alle men thette breff see eller høre læses helser jek Jost Persson, sogneprest i Skanør oc Falsterbodhe, ewinneligh meth wor herre oc gør jek widerligt alle nerwærendis oc kommesculendis, at jek meth myn frij wiliæ oc beraad hwgh vdi myn welmakt Gudh oc sancte Pether til loff oc hedher swo oc for myn siels oc myne forældres sieles saligheetz schull haffuer vnt oc giffuet oc meth thette mit opne breff vnner, giffuer, affhendher oc skøder fraa mik oc myne arwinge oc til sancti Pethers kirke i Køpenhaffn two myne gardhe liggendis i Køtmangere strædet i sancti Nicolai sogn j sammestedh baadhe til sammen østen wedh gaden, nordhen nest Niels Ericssons gardh aff Walløff oc sønden nest her Ywer Axelssons gardh, meth alle fornæfnde two gardis hus, jordh oc grund, eynchtet vndentaghet, til ewinnelighe

IV s.193

eyæ eyæskulendis, meth swodan for ord oc article, som her effterscreffuit staar. Fførst at jek skal wære nest i leyæ at haffue forscrefne two gardhe for mweligheet af forscrefne sancti Pethers kirke, swo lenge jek leffuer. Item skal sognepresten oc kirke wærie, som for tidhen ære til fornæfnde sancti Pethers kirke, lade holde effter myn dødh een ewigh sunghen messe af Gutz lighame hwer thorsdagh for høyæ altere i forscrefne sancti Pethers kirke meth een collecta aff alle cristnæ sielæ oc een collecta aff alle helghen, oc skal thet werdughe sacramente then tiidh vtbæris oc settis paa forscrefne høyæ altare. Item skule the oc lade holde two ewighe aartiidher oc begengelsse i forscrefne kirke hwer tiidh meth een vigilies oc thre siele messer meth retzskab ther til, som thet sigh bør, oc skule hwer tiidh skiffte thre skelinge bland fattigt folk, then enæ begengelsse skal holdes then mandagh nest effter kyndelmøsse effter myn dødh for myn siel oc myne forældres siele. Item skal fornæfnde soghneprest oc kirke wærie fornæfnde gardhe oc gotz bygge oc forbæthre oc forscrefne Gutz thieniste forsee oc wedh makt holde i alle made, som forscreffuit staar, som the wele antsware for Gudh. In cuius rei testimonium et euidenciam firmiorem sigillum meum vna cum sigillis honorabilium dominorum et discretorum virorum Erici Nicolai arcium et decretorum doctoris, decani Haffnensis, magistri Georgij Hwid, Alexandri Johannis, canonicorum, Andree Johannis perpetui vicarii, Johannis Petri et Mathie Johannis sutoris, ciuium Haffnensium, presentibus est appensum. Datum Haffnis anno domini mcdlxxxv die beati Olauj regis et martyris gloriosi.

Af Seglene findes endnu Nr. 3-5, utydelige. Orig. paa Perg. i Geh.-Ark.

IV s.194

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør feb 22 21:05:40 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top