eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.185

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 192
Nummer: 185


<-Forrige . Indhold . Næste->

185.

13 Avg. 1484.

Thingsvidne om Skøde paa en Bod.

Wii effterscreffne Ebbe Jenssen, Morten Clawessen, presther i Køpnehaffn, Anders Gagge aff wopn i Størstorppe och Niels Pædherssen, radhman i Køpenhaffn, gøre widerligt meth thette wort opne breff, at wij offwer wore oc pohørde, at hæderlig oc erlig man her Hans Pæderssen canick i Køpenhaffn aff sin gode wilie oc kerlighed fore tro tieniste, thenne breffuiser Erich Oolssen hanum i lang tid giorth haffde och ydermere tilhobedes, gaff, aff hende fra sigh och sine arffwinge och i hender antwordede forscreffne Erich Oleffssen til sigh och sine arffuinge een boodh liggendis i Københaffn, som thet breff wdtrycker forscreffne her Hans forscreffne Erich Olssen ther vppa giffuit haffuer, at nyde, brugæ oc beholde til ewerdeligh æye æye skulendes och beplictede sigh til forscreffne her Hans fore oss och mange flere dandemen, som ther tha hooss wore, och meth sith breff, som thet ydermere wdwiiser och inneholder, then forscreffne bodh meth hwss, grund och jordh och alle sine tilhøringe at frij himble och fulkommelige tilstaa forscreffne Erich Oleffsen och hans arffuinge for sine arffwingis och alle andres tiltale, gensielse, hindher eller hielperæde ther imodh i nogre maadhe. At wij saa owerwore och pohørde, ath saa tilgick som forscreffuit staar witne wij meth wore jncegle hengendis nædhen fore thette breff. Datum Haffnie die beati Ypoliti martiris anno domini mcdlxxxiiij0.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. efter Orig. i Nikolaj Kirkes Arkiv.

IV s.192

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør feb 22 20:45:33 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top