eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.181

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 187-188
Nummer: 181


<-Forrige . Indhold . Næste->

181.

1482.

Vikaren Hr. Morten maa betale Raadmand Esbern Skriver Kost og Tæring for hans Stævning til Roskilde, da han ikke rettelig har stævnet ham, og skal give ham hans Klæder og Ornamenter til Alteret igen, indtil Sagen er kommet til Ende.

Alle men etc. gøre widerligt met thettæ worth obnæ breff, at aar effther Gutz byerdh etc. for oss wppaa Roskilde dom nerwærendis etc. wor skickedh hederligh man her Morthen, perpetuus vicarius i Køpnæhaffn, paa then enæ side, som tiidh hade ladith stæffnt i retthæ ærlig oc beskedhen man Esbern Scriffwære, rodman i forscreffne Køpnehaffn, om delæ oc tretthæ the sammen hade om noghen bodher

IV s.187

oc rænthæ, som forscreffne her Morthen sade at skullæ ligge oc hørde til sancti Micaelis altære, som han haffuer i wor Frwæ kirkæ i forscreffne Køpnehaffn oc forscreffne Esbern hindhrer hannem faare, oc gaffuæ thenom i rætthæ for oss paa baade sidher ther om oc at bewisæ sin meningh oc begære i then sag, fræmbor forscreffne her Morthen eth lucth breff i een ryllæ, beseglt met twænnæ indseglæ, ludendis paa naaghen witthende oc withnæsbyrdh i forscreffne sagh, hwilkedh breff æller ryllæ wij æffther bæggis therris samtyckæ oc tiilladelsæ aapbryde oc læsæ lodhæ, oc forscreffne Æsbern sætthæ thet i retthæ, om ther wor saa rettælige met fareth, saa at hannem burdæ at wndgillæ thee witthende, æfftherthii han æy wor stæffnt æller tiilsagt at høre naaghen witthende swæryæ oc syæ seendhen æller at siæ naaghet emodh thenom oc æy at giffwæ interrogatoria spørsmaal, oc ther om gaffwæ thee thenom fullelige i rætthæ for oss, tha wor ther saa paa sagt, at forscreffne her Morthen hade forsømmæt segh i then sagh oc ey hade fareth ther saa rettelige met, som hannem hade tiilburth æffther laaghen, thij at han ickæ hade ladith stæffnth forscreffne Æsbern at høre witthende swæryæ oc siæ sendhen oc ey at giffwæ articklæ oc sporsmaale, som forescriffwith staar, thii wor ther engthæ andhet for rættæ sagt i hoffwith saghen, een at forscreffne her Morthen hade ickæ rættælige fareth ther met, thii han hade forsømmet sigh som sagt ær. Men well forscreffne her Morthen ydermeræ her æffther talæ hannem tiil i the ærende, tha skall begynde saghen aff førstæ ighen oc hennæ fuldfølge som tiilbør æffther kirkæ laaghen, oc ær pligtugh at giffuæ forscreffne Æsbern sin kaast oc tæringh ighen for thennæ reysæ, men hwor meghet thet skall domæren siæ, naar hoffwith saghen kommær tiil ænde, fremdeles ær thet saa at forscreffne her Morthen æller naaghen andhen æy well tiistæde(!), at forscreffne Æsbern maa lade siæ mæssær faare forscreffne altære, tha ær her Morthen pligtugh at antworde forscreffne Æsbern thee klædher oc ornamenta ighen, som bewisæligt ær, at han haffwær sælffwær kaastæth oc lagt tiil forscreffne altære, saa lenge tiil ald saghen ær kommen tiil ænde, taag saa at the bliffwæ ther tiilstæde tiil eth andhet altære, ther som han well lade siæ mæssæ i samme kirkæ, oc ey andhenstet borth kommæ. In cuius rei testimonium etc.

Orig. paa Perg. i Geh.-Ark. Dateringen maa være før 21 Juni (jfr. Nr. 175), snarest Maj.

IV s.188

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør feb 22 20:02:22 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top