eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.177

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 184
Nummer: 177


<-Forrige . Indhold . Næste->

177.

30 Avg. 1482.

Vidne taget paa Raadhuset, at den i Nr. 176 omtalte Skipper udsagde, at han ingen engelske Kjøbmænd eller Varer havde ombord.

Alle men, thette breff see eller høre læsis, helser wij Niels Brwse, Laurens Magenssen, Ewert Matssen, Bertild Perssen, Jens Nielssen Skrædere, Oleff Jude, Per Iuerssen Briggere, Anders Hanssen, Lauris Perssen, Staffin Bryggere, Jes... Skomagere ......... Lauris Olssen oc Per Jenssen Bryggere, borghere, rodemestere oc fierdingsmend i Købendehaffn, ewinnelige meth Gud oc gøre witherlicht meth thette wort opne breff oc winne thet vpa wor gode tro oc sanningen, at wii nerwerendis hoss ware vpa Kopendehaffuen radhus sancti Jeips apostels afften nest forledhen hørde oc soghe, at skipper Morthen Nienkerke stod ther sammestedz fore ret oc sidendis raad vdi nerwærelsse wor nathige wnge herris, rigens raad, ridders oc swenes oc mene almoges her vdj byen, oc swoor i helgens eed meth vprachte fingre, at han hadde enge engelske køpmen eller engelske købmentz gotz vpa siit skib vden een boedzman, som hadde en halff lest beegh, en kyste met hørr oc ij høge, oc en annen fattigh vsell man, som enchtet hadde wedher athette, som han togh meth siigh vtower till skibs behoff, oc forwilkorede han siit liiff, skiib oc gotz, som han haffde meth atfare, om thet funnes anderlunde antigh om gotz eller personer vdi noger made en som forscreffuit staer. In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. Datum in pretorio Haffnensi sexta feria proxima ante festum sancti Egidii anno m[cd]lxxxij.

Orig. paa Perg. i Geh.-Ark. Tidligere trykt i Rosenvinges gl. danske Domme, I. 19.

IV s.184

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør feb 22 18:16:15 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top