eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.176

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 183-184
Nummer: 176


<-Forrige . Indhold . Næste->

176.

24 Juli 1482.

Rigsraadets og Magistratens Dom over en Skipper, der imod sit edelige Løfte havde haft Englændere og engelske Købmænds Gods ombord.

Wii Strange Nielssen, riddere, wor nathige herris hoffmester, Eric Aagissen, [Éwert Grubbe], Danmarckis rigis cancelere, rigens raad, Niels Agessen, ridder, upa Løweholm, Yffer . . . . ., høwitzman upa Københaffns huss, Claus Niiman oc mesther Berend, borgemestere oc mene raad i samme stet, gøre witherlicht, at aar effter Gudz byrd mcdlxxxij sancti Jeips apostels affthen upa Køpendehaffns raadhuss wor skicket fore oss openbar udi menhedssens nerwærelsse, bode danskes, tyskes, skotters oc pryskes, som ther tha tillstæde ware, høgboren første wor nathige unge herre upa then ene oc skipper Morten Nienkircke upa then annen side. Tha lodh wor nadighe herre tiltalle forscrefne Morten Nienkircke om thet wilkor, som han haffde forwilkoret sigh emodh wor nathige herre om liiff, skib oc gotz at at haffue forbrut, om ther finnes noghet engelske købments gotz udi hans skib eller nogre andre engelske mere end een boedzman oc en .......... løs man till skibs arbeyde, som enchtet gotz haffde wedher at hette, uden j lest peegh, en kyste met høer oc ij høge, som een boedzmann tilhørde, til hwilket forscrefne Morten Nienkerke swarede oc tilstodh, at han haffde forwilkoret ther upa siit liiff oc icke skiibet oc gotzet, oc gaffue them therom bodhe i rette for oss. Tha wørt thet ther bewisd, at forscrefne Morten Nienkerke haffde openbarlige for raad oc sidhende ret forwilkoret bode liiff, skiib oc gotz, som udi holken war, om thet funnes usant, som han sacht haffde om forscrefne engelske men oc gotz. Ther wørt swo fore rette upa sacht, at effther swodan openbare bekennelse, som her tha strax bewisd wor fore rigens raad, ridderscab, borgemestere, raadmen oc

IV s.183

menehed fore een sidende dom oc ret, at han haffde forvilkoret sigh skib, liiff oc gotz, tha wor hans ney icke lagførd, oc funne wii hannum met liiff, skib oc gotz udi wor nathige herris wold at wære till alle rette effther hans eghit wilkor oc brødhe. In cuius rei evidens testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. Datum anno, die et loco quibus supra.

Rosenvinge, gl. Danske Domme, I. 17-18.

IV s.184

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør feb 22 18:07:03 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top