eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.158

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 155-156
Nummer: 158


<-Forrige . Indhold . Næste->

158.

16 Feb. 1482.

Mattis Olsen, Formand i St. Jørgens Hospital udenfor Kjøbenhavn, og menige Søskende sammesteds slutte et Forlig med Kapitlet angaaende en vis gjensidig Afgift, som var fastsat i Olde Nielses Gavebrev. Jfr. Nr. 26.

Alle men, thette breff see eller høre læsis, helse wi Mattis Olssøn, forman, oc mene søtzken i sancti Jørghens hospital nest vden fore Køpmenhaffn ewindelighe meth wor herre, oc gøre widerlight alle met thette wort obne breff, at vpaa thet at ther ey skal noghen tiidh komme trætte oc delæ eller noghen vwiliæ emellom hederlige men capitel vdi wor Frwe kirkæ i Køpmenhaffn oc theris effterkommere vpaa then ene sidhe, oc oss eller wore effterkommere vdinnen forscreffne sancti Jørghens hospital vpaa then annen sidhe her effter i noger made om the two skilling grott, som wi oc wore formen oc søtzken forledhne forneffnde capitel oc theris forfædhre aarlige her til aff arild giffuet oc yt haffue, oc ey helder om thet pund korn, som the oss oc forscreffne wort hospital os swo aarlige hertil til godhe redhe giffuet oc yt haffue vpaa Oldæ Nielssøns wegne, som thet obne breff ther vpaa giffuet ydermere luder oc vtwiser. Tha ære wi nw swo meth them oc the meth oss aldelis oc fuldelige ower eens wordne, oc thet endreghtelige fulburt haffue meth wore genbreff paa baadhe sidher, at wi oc wore effterkommere vdi forscreffne hospital wele oc skule hwert aar her effter innen iwl giffwe oc ydæ forscreffne capitel

IV s.155

oc theris effterkommere forscreffne ii skilling grott til godhe redhe, oc at the sammeledis hwert aar her effter innen iul skule giffue oc ydæ oss oc wore effterkommere thet forscreffne pund korn til godhe redhe vden alt hinder eller gensighelssæ i noghre made. Til ydermere wissen oc forwaring herom, at thette swo bliffue oc holdis skal, som forscreuit staar, tha haffue wii meth wiliæ oc witskab hengt wort hospitals inseyl her fornædhen thette breff til witnesburdh, som giffuet er i Køpmenhaffn aar effter Gutz burdh mcdlxxxii, then løwerdagh nest fore Fastelaghen.

Udenpaa: Recognitio conuentus hospitalis sancti Georgii de ii solidis grossorum capitulo debitis. Langebeks Afskrift i Dipl. efter Orig. i Vor Frue Kirkes Arkiv, 1750. Rørdam, Kirker og Klostre, T., 81-82.

IV s.156

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man feb 17 16:30:44 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top