eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.145

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 134
Nummer: 145


<-Forrige . Indhold . Næste->

145.

21 Sept. 1480.

Vikaren ved Hellig Trefoldigheds Alter i Frue Kirke pantsætter en Gaard i Skoverlund.

Jek Pether Henricsson, prest oc perpetuus vicarius till then helge Trefolleghedz altere j wor Frowe kirke wdi Køpenhaffn, gør alle widerlight meth thette mitt opne breff, ath aar effter Gudz byrd mcdlxx decimo die beati Mathei apostoli et ewangeliste nerwerendis hedherlege oc welbyrdege men Effuert Grubbe j Tryggewelle, her Per Hwid, cantor i Køpenhaffn, Hans Keldson, forstander i sancte Clare closter j Roskylle, mester Berind, borgemester j Køpenhaffn, oc Skelm, tha vpbar jek oc annamede aff hedherligh oc welbyrdegh man her Johan Oxe, ridder pa Torsøø, xxx gode rinske gyllene, som j Danmark geffue oc genge ære oc en køpman kan en annen fullest meth gøre, for en gard j Skowerlunde j Smørumherit liggendis, som Porse j bor, giffuer tw pund korn meth penninge oe andre smaretzsle till arlight landgille, huilken gard her Jeip Jensson, ridder, aff Sandby haffte(!) j pantt sæth Jeip Clausson, borgemester j Køpenhaffn, hues siell Gud nade, for forscrefne xxx rinske gyllene, effter thet panttebreffs ludelse, som forscrefne her Jeip Jensson forscrefne Jeip Clausson ther paa giffuet haffde, huilket panttebreff jek nw opladher oc antwordher forscrefne her Johan Oxe oc kendes jek mik enghen ydermere retteghed j forscrefne panttebreff eller gard athaffue effter thenne dagh, oc ladher jek forscrefne her Johan Oxe qwitt oc aldelis ledugh oc løss for forscrefne xxx rinske gyllene, oc tacker jek hanum for god betalingh. Till ydermere withinnesbyrd oc bedre forwaringh hengher jek meth wilghe oc withskap mith jncigle nethen for thette mit opne breff meth forscrefne gode mendz jndcigle, som er Effuert Grubbes, her Per Hwidz, Hans Keldsons, mester Berindz oc Skelms, som jek ther till bedhet haffuer. Datum Haffnia(!) vt supra.

Det første Segl et Bomærke og det andet Grubbernes Vaaben ere endnu bevarede. Orig. paa Perg. i Arne Magn. Diplomsamling, Fasc. 4 Nr. 3, pas Univ. Bibl. er sammenheftet med et Brev af 22 Sept 1463, hvorved Ridder Jep Jensen i Sandby pantsætter nævnte Gaard til »hetherligh man Jepp Clawsson awapn« for 30 rinske Gylden »gode aff gul aff the firæ korn første slagh, som køpman kan annæn folt meth gøre j godh betaling j Syæland«. Blandt Vidnerne ved dette Brev nævnes Hr. Jep Jensens kære Fader Hr. Jens Thørbernsson, ridder, i Brenxstorp, Grubbe af Helsinge, Johan Fiksson og Morten Winsterman a wapn.

IV s.134

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør feb 15 19:51:01 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top