eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.138

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 127-128
Nummer: 138


<-Forrige . Indhold . Næste->

138.

15 Okt. 1477.

Vidnesbyrd om et Gældsbrev fra Fru Birgitte af Attrup til Fru Gese i Tydskland.

Alle mendh, thette breff seer eller høre lesses, helser Hans Lyndhws, Nels Brusse och Lauris Andersson, borger i Kiøbenhauen, kiærligh meth wor herre, giørendis viderlich meth thette breff, at wi vare til ærlighe och beskeen mandz Claus Nibmandz, boromester i Kiøbenhauen 1), oc spurdhe hanum ath, om ther var nogher breff jndh lauth eller han visstæ hwor thet var, som ludher op po en soom penninghe, som hedhe[r]ligh oc velbiørdeligh quinne frve Beritte aff Attrøppe, Cristern fan Hauens effterleuerske 2), skulle vdgiffe for en aruff deyl, hun haude kiøfth aff en velbiørdo quinne frve Gesse, i Tiuskelandh boindis, aff hwilken arruff hennæ til faldh effter syn brodher Cristern fan Haffen, hwes syel Gud nadhe. Tha swardhe fornendhe(!) Klaus Nibmandh oss soo, ath thet breff war ey nw opo thenne tidh til stede och ey han visstæ hwor thet nu var, dogh haude thet varet hiem til hans, oc war dedhen taget oc borth førth. Tha swarde Claws Nibmandh ødhermer til then sagh oc sade, at neer forscrefne frve Birgitte førde forscrefne swm pennighe hiem til hans, tha vildhe han skikke hennæ breff, quittansse och foruaringhe for vthermere naamaningh eller tiltaal for thee penninghe, som thet sigh aff rettæ hørdhe oc effter hennæ nøffe. Ther var hoos Niels(?) boromester, som Harisborigh indhe hauer, oc hørdhe opo the ordh. Item ginghe vij och framdelis til hede[r]lig och velbørdo mandh her dæghen i Kiøbenhauen och spurdhe hannum och vm han visthe noget aff thet forscrefne breff, tha saude han ney ath han viste ther inthet ut aff.

__________

1) Først har Skriveren skrevet Kø, men rettet dette til Kiø.

2) rettet fra effterleffuisk.

IV s.127

Des til windisbørdh trikke vi vor inzelle for thette vorth oben breff, som screuet vortæ i Kiøbenhauen anno domini mcdlxxvij crastina die sancte(!) Calixti pape et martiris.

Orig. paa Papir i Geh.-Ark. med 3 paatrykte Segl.

IV s.128

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør feb 15 18:16:59 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top