eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.131

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 120-121
Nummer: 131


<-Forrige . Indhold . Næste->

131.

15 Marts 1476.

Kgl. Stadfæstelse paa 2 Gaarde i Sønder Herlev, tilhørende Borgmester Jep Klavsen.

Wii Cristiern, meth Gutz nathe Danmarks, Sweriges, Noriges, Wendes och Gothes konning, hertug i Sletzuigh, i Holsten, Stormaren och Ditmersken, greffue i Oldenborig och Delmenhorsth gøre thet witherlicht alle, ath fore oss paa worth rettherting wor skicketh welburthig man Jeip Claussøn, wor elskelig borgmesther i Køpnehaffn, meth gothe beciglde perkmentz breffue, ludendes, at Ewerth Truetssøn i Grimstrop met sin kære hosfrwes, sin brothers Jeip Truethsøn och flere sine wenners willie, samtycke, radh och fulbyrdh haffuer soldh, skøth och affhendh fraa sik och sine arffwinge forscreffne Jeip Claussøn och hans arffwinge two sine gorthe och gotz i Søndhre Herløffue i Smørumherret i Sieland liggendes, then ene gorth Hemming Olufsøn i bor och giffuer orlige till landhgille ij pund bywg, en ørte rug, en Sk. groth och andhre bethie, then annen garth Niels Perssøn i bor och giffuer orlige till landgille ij pund bywg, eth pund rug och andhre bethie, meth alle forscreffne gorthes och gotzes renthe och rethtighed, agher, æng, skog, mark, fiskewanth, fægang, e huad thet helst er och neffnes kan, till ewinneligh eighe haffue skullendes, vetherkennendes sek ther fore fææ och fulth werdh aff forscreffne Jeip Claussøn at haffue opboreth effther sin fulkommelig nøge, och tillbindher sek och sine arffwinghe forscreffne Jeip Claussøn och hans arffwinge forscreffne two gorthe meth alle theres renthe och rette tilliggelse ath frii, hemble och tilstaa ffor hwer mantz tillthall, som ther oppaa meth rette kunne thale, efftherthi som the forscreffne

IV s.120

breffue ther om ythermere wtuisse och inneholde etc. Hwilke breffue och skødhe wii nw stadfeste obh weth sine fulle macht dømme, och tilldømme wii forscreffne Jeip Claussøn och hans arffwinge forscreffne two gorthe meth alle theres retthe tilligelse, e hwad thet helst er eller och neffnes kan, inchtid wnnentaget, at haffue, nythe, bruge och beholle till ewinnelig eighe effther hans opne breffs ludeisse. Fforbywdendes alle, e hwo the helst ære eller och wære kwnne, forscreffne Jeip Claussøn eller hans arffwinge her vti hindher i nogher mothe at gøre, swa lenge nogher kommer fore oss meth bethre bewissning paa worth rettherting. Datum in ciuitate nostra Haffnensi anno domini mcdlxxvj decimaquinta die mensis Marcii. In cuius rei testimonium sigillum nostrum ad causas presentibus est impressum. Teste Effrardo Grubbe de Tryggeweldhe iusticiario nostro dilecto etc.

Orig. paa Papir i Geh. Ark. Paa Ryggen af Brevet findes Spor af 3 Segl, et større (sigillum ad causas) og to mindre. Udenpaa: Statfestelse breff 1476.

IV s.121

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør feb 15 11:29:52 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top