eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.126

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 116-117
Nummer: 126


<-Forrige . Indhold . Næste->

126.

1473.

Jon Pedersen og hans Hustru skænke en Bod paa Dragør i Nyenstræde til St. Antonii Alter i St. Nikolaj Kirke, hvorfor de betinge sig en vis Gudstjeneste.

Fore alle, som thette breff see eller høre læsis, kungøre oc kennes wi Joon Pætherssen oc Karine Joons, hans husfrw, at effterthy wi oc alle menniske, naar wi skylies aff thenne werdhen, tha giwes kroppen then myrke jordh, som han ær kommen aff, oc siælen skal igeen komme til Gudh, som henne hauer giwit, annameschulendis, huat the haue forschyldet hær i werdhen, ont eller got; thogh wor brøde er stoor, troo wi allighewel stadhelighen, hobendes til Gudh altzthings skabere, hwes miskund owergaar alle hans mange vnderlighe vsighelighe gerninger, at muæ meth thette werdhens forgengelige gotz werffue os thet ewighe liggende fæ i hemmerighe, at wi tha io noghit hawe fram atbære fore theligen domere, ther oss maa schicke hans nadhe oc miskund, wide wi engen thing bæthre ther til æn almøsse gawe, thy hun afftoor synden oc igeen skicker mennisken hans wenskap, thy haffwe wi meth wor gothe fry wilghe oc beggis wore kere søners jaa oc fuldburgh(!), som ære Jes Jonssen oc Oleff Jonssen, then helghe threfaldighedh, een aleneste Gudh, iomfrw Marie, Jhesu Christi- mother, oc alt hemerighis herskap til ære oc loff, oc wore forældris, wore oc alle cristne siælæ til nytte oc salighedh, vnt oc giwit oc vnne oc giwe meth thettæ wort obne breff til sancti Anthonij altere, fore gutz thienistes øghelse skyld vdj sancti Nicolai kirke i Købendhaffn, en wor booth meth bygning, jordh oc grund oc all sin behøring, i lenge, brethe oc wythe, engtet vndentaghit, liggendes pa Draghøør vdj Nyenstrædhit, som Nickels Bagher aff oss hauer hafft oc hauer i leye oc giwer nw too lødhig mark aarlighe rente. Huilken forscrefne booth meth all sin behøring oc rænte skal bliffwe til fornefnde sancti Anthonij altere, prest oc æyere, som ær her Laurentz Henrickessen oc hans efterkommere, swo at the schule holde then helghe trefaldighhetz messæ sywngen fore same altære hwer mandagh om vghen, vden thette kunne nogher tijdh swo stoor kirkenes høgtijdh behindre, ther fulde eller komme pa same dagh, at same messe sywngen æy holdes kunne, oc skal han holde i hwer messe ammynnilses bøøn for wore oc alle cristne siele til ewigh tiidh. Woret oc swo, at forscrefne messe æy holdes sywngen pa hwer mandagh i vghen, vden swo staar høghtijdh thette kunne eller matt behindre, som fore ær rørt, tha skule wi oc wore arwinge eller kirk wærghe pa wore weghne fuldmacht hawe at tilskicke een annen prest, ther henne holde skal fore samme altere. Framdelis wele wi forscreffne Joon

IV s.116

Perssen, Karine, Jes Jonssen oc Oleff Jonssen, mæthen wi leffwe, hawe oc beware oss fuldmacht forscrefne bodh at lade i leye meth alteris prestens samthicke, hwem oss løster, oc vdhgiwe leyen til gothe rethe, huat hun rente kan over thet hun skal holdes oc bygges meth. Kan oc swo skee noger wordhe prest i wort affkomme, tha skal han nest wære forscrefne messe at beholde meth theris samthycke meth(!) som alteret haue stichtet, oc vpbære renten oc fuldgøre ther fore, efftherthi som for fore ær rørt. In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. Anno domini m. cd. lxxiij0.

Jon Mortensens Afskrift i Dipl. af Orig. i Nikolaj Kirkes Arkiv. Rørdam, Kirker og Klostre, T., 66-68.

IV s.117

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre feb 14 20:08:01 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top