eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.119

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 105
Nummer: 119


<-Forrige . Indhold . Næste->

119.

25 Marts 1472.

Gavebrev til St. Vincentii Alter i Roskilde Domkirke paa en Gaard i det nordvestre Hjørne af Nikolaj Kirkegaard og en Gaard i Gerlev.

Allæ mæn, thette breff see æller høræ læsæs, gør iek Tetz, ærkiædiegn j Roskilde, widerlicth, at æffterthij all thingh j thenne werdhen ær forgængæligh wdhen Guts nathæ, acther iek noghet aff thet gots, Gwdh hauer mik wnth, at skickæ til siælæ tharff, thii giuer iek meth myn kære brothers Jens Tetsson riddæres wiliæ och samtyckæ, skøder och affhender til ewerdelich æyæ til sancti Vincencij altære j Roskilde en myn gordh j Køpnæhaffn liggindis j thet nørræ ok wæstræ hyrnæ weth sancti Nicolai kirkegordh och en bæggis wor gordh liggendis j Gærløffue vti Slauelssæ hæreth, som nw vti boor Jes Pædhersson ok giffuer til arlicth landgillæ iij pund korn, j pund rw ok ij pund bygh, och j lubesk mark, meth all sin tilligælssæ, woot ok tywrth, engthet wndertaghet, meth swodant wilkor ath hwo som sancti Vincencii altære haffuer, han skal fornæfnde gorde haffuæ j sinæ frij wæræ och brwgæ sik til nyttæ och gaffn och hans æffterkommere, och skal holde æller lade holde en mæssæ huer othensdagh om aaret aff sancta Anna meth en collecta aff wor Frwæ ok en pro defunctis, oc skal han lade holde huerth aar en begængælsæ høwfftideghe meth mæssæ fore høwæ altære och vigilias ix lectionum anime deposicionis mee, och skal giffuæ canonicis in vigiliis, missis existentibus vnam marcam argenti, vicariis et aliis in choro seruientibus iij solidos grossorum, arbitrium canonicorum distribuendorum strax then samme dach wdhen all hindher æller tøffringh. Thi forbywdher iech allæ mynæ arwingæ, e hwo the hælsth worder, hære amodh noghet vti ath hindre æller hindre lade i nogher modhe. In cuius testimonium sigillum meum vna cum sigillis prescripti fratris mei, dominorum Johannis Syndonis et domini Petri Rabærgh presentibus duxi appendenda. Datum anno domini mcdlxxij die annunciacionis beate Marie virginis.

Seglene fattes. Orig. paa Perg i Arne Magn. Diplomsamling, Fasc. 26 Nr. 21, paa Univ. Bibl.

IV s.105

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir feb 11 20:09:28 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top