eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.117

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 103-104
Nummer: 117


<-Forrige . Indhold . Næste->

117.

Før 29 Sept. 1471.

Skøde paa en Grund i Klosterstræde til St. Katharine Alter i Frue Kirke.

Jach Hæbele Lud........ Pæther Erickssøns effterlewere, kungør alle nærwerendes och en komme scholendes met thette mit opne breff, ath iegh aff frii wilie och berad hu min kære søns Ericks oc flere samtycke och raadh haffuer opladth och sold hetherlighe man hr. [Sym]æn Laurentsøn, canick i Køpnehaffn, oc ........... sammested en myn jord och ..... huss och bygning, som hwn nw haffuer, liggendis ............ søndhen nest then gardh och hwss ...... Owerskærer nw vdi boer. Hvilke forneffnde hws och jord ...... Skredher vpbygde ...... met al sin lenghe førietywghe alne ......... lang och bredhe, som ær otte ............. i hwat som ther tilhører ........... brwghe oc

IV s.103

beholde ...... sancte Katherine ........ ewinnelig æye .. . ......... guld och penninge ................ megh at haffue .............. til gode redhe effter myn nøffue. Thii tilbinder jæch mich och myne arffuinge ........... til at staa forneffnde hr. ............... effterkommere ................................. her Symæn oc hr............ Katherine ............ ginge meth noger ................ hindher, som megh bør .......... forsware effter thette breffs lydeisse, tha forplechter iæch megh och myne arffuinge forneffnde hr. Symæn .............. sancte Katherine altæris weghne eller theris effterkommere ....... thet friit igeen eller ..... igeen vpaa forscreffne altæris weghne innen eet halfft aar ther næst effter met swo meghet got ..... sammestedh eller anden stædh i nogher køpstædh her i Sieland aff beleilighed och arligh rente ........ vdhen al hindher eller rætgang ther om i nogher madhe, och at holde forscreffne stycke ...... hwat megh tilbør, efftersom forscreffuit stander. Til hwes ydhermere withnesbyrdh henger iegh mit jncigle meth min kære søns Ericks Pæthersøns oc hr. Niels Ericsøns ridder, myn kere søns ....... nedhen fore thette breff. Datum anno domini millesimo septuagesimo primo ...... tionis dominice.

Langebeks Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. efter Orig. i Frue Kirkes Arkiv.

IV s.104

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir feb 11 19:59:20 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top