eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.111

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 96-97
Nummer: 111


<-Forrige . Indhold . Næste->

111.

14 Okt. 1467.

Skøde paa en Del af en Bod ved Stranden.

For alle, som thette breff see eller høre læsis, kungøre oc kennes wi Hans Ørn, radhman i Slawelsse, oc Mattis Ørn oc Effwert Ørn, ther hans sønner ære, at wi met wore neste frenders oc arwingis fuldburdh haue saalt oc affhænt oc affhænde met thette wort obne breff fran oss oc wore arwinge hetherligh man hr. Michel Matzsøn, canik i Købendhaffn, wore kere frende, ok hans arwinge all wor eghendom oc rettighet, som wi hawe vdi then boodh liggendis wedh Stranden i Købendhaffn i sancti Nicolai soghn, som Hillebrand nw vdi boor, som ær then fiærdhe part i hws oc iordh, naar her skifftis i firæ lighe deele, til ewindelighe æye haffwe skullendis. Wetherkendes oss therfore aff hanum fæ oc fult werdh effter wor fuldkommelighe nøye at hawe opboret; thi tilbinde wi oss oc wore arwinge forneffnde Michel Matzsøn oc hans arwinge eller hwo thette breff haffuer met hans welie oc obne breff, forneffnde fiærdhe part eghendom oc rettighet met all syn lengæ, bredhe oc wiidhe at frii, hemlæ oc til at staa fore hwer mantz tiltall, som ther opo kunne tale meth rette. Woret oc swo, at forneffnde fiærde deel vdi forneffnde boodh, hws oc jordh eller noghit ther aff franginge forneffnde hr. Michel, hans arwinge eller hwo thette breff hauer meth hans welie, som fore ær

IV s.96

rørt, meth noger vret, tha forplichte wi oss alle oc huer serdelis oc wore arwinge hanum eller them all then skathe, hwis the fore wor hemlæ wanskilse skild fonge kunne, op at rette oc wetherlægge, som skellight ær, vden alle hinder, hielperæthe eller tøffring i noghre made. Til bæthre forwaring her om ære wore jnseghle hengde næthen fore thette breff met flere wore neste frenders oc arwinges oc andre hetherlighe oc beskedhne mentz jnsighle, som ære Effwert Matzsøn oc Knwdh Matzsøn, brøthre, oc hr. Alexander, canik i Københaffn, Maghwens Scriwer, Pæther Ongær, radhmæn, oc Niels Wedhmer, fierdingsman, til withnesbyrdh. Datum in Haffnis die sancti Calixti anno domini mcdlx septimo.

Langebeks Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. efter Orig. i Frue Kirkes Arkiv. De af Seglene, der endnu vare ubeskadigede, vare Bomærker.

IV s.97

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir feb 11 18:35:52 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top