eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.107

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 92-94
Nummer: 107


<-Forrige . Indhold . Næste->

107.

28 Marts 1466.

Gertrud Nielsdatter, Værkmester Jes Pæthersens Efterleverske, giver et Stenhus til »Vor Frue Kapel i Kjøbenhavns Domkirke« for to ugentlige Messer og to Aartider.

Jægh Gertrud Nielsedotter, Jes Pætherssen wærkmæsteres æfftærleueræ, hwæs siæl Guth nathæ, besinner thennæ wærdens vstathechet oc wathelech skikkelsæ meth falsk oc swigh, bothæ bland them som leuæ oc mæth them som affdøø, at hwat som the skikkæ æfftær them

IV s.92

til theres siælæs bestandelsæ, ther worthe the tiit i beswighnæ aff them, som the bæst tro. Och besinner jægh, at aff alt thett gotz, som mænneske gør sigh vmaghæ foræ hær i wærden at sammensankæ, ther beholler han enktæ aff, vden thet som han kan skikkæ fore segh til kirkæ ællær kloster, Guth i himmerikæ til loff oc æræ, jomfrw Maria oc andræ hæliænæ til wærthicheet oc thienistæ, forthy gør jægh widerlicht alle nærwerendes oc kommeskullendes meth thettæ mit opnæ breff, at iægh aff berad hugh oc goth wiliæ hauer vnt oc giuet, oc æn i myn wælmacht an oc giuer myn steenhuus garth mæth grund oc bygning oc all syn tilliggelssæ, enktæ vndentaghet, som myn hosbondæ oc jægh haue køptæ oc howetbreuen wtwisæ, liggende i saucti Clementis soghn hoos Wæstregadæ, northen fra Wombe stwæn i Kiøpmenhaffn, til wor Frowæ capellæ i fornefnde Køpmenhaffns domkirkæ, i swadanæ madæ, at kirkæwæriæ at fornefnde wor Frowæ kirckæ oc capellæ skulæ ladæ holdæ two ewighæ mæssær i fornefnde wor Frowæ capellæ hwær vghæ, then enæ om mondaghen aff iomfrw Maria, oc then annen om othensdaghen for allæ cristnæ siælæ, them til roo oc lisæ, oc ther til twennæ artiither, een mæth hetherligha canikæ, oc then annen mæth vicariis i høwekoor i fornefnde wor Frwæ kirkæ, then førstæ om kyndelmessæ oc then annen om Martensmessæ, aarlighæ holdeskulendes, myn kæræ hoszbondes siæl oc myn oc woræ weners til hiælp oc trøst, roo oc lisæ, oc moot thættæ gothz, som ær købegothz, tha ladær iægh mynæ arffwingæ alt mit jorthegothz, som iægh hauer i Jutland oc fik til arff, mæth aal thæn ræntæ, affgifft oc landgildæ, som the skulde haue giuet megh aff fornefnde gothz i firæ aar oc tiwæ ællær meer, moet thennæ gauæ, som iægh hauer giuet for myn siææl, som foræ staar, at the æy sculæ kæræ them wanlodæ, oc at the gøræ æffter megh aff thet gothz, som the welæ swaræ for Guthz dom. Til thennæ gaues stathfæstelsæ oc ydermeer forwaring hauer iægh antworthæt, affhent oc fra megh fonget fornefnde steenhuus garth oc grund meth breff oc all bewisning, som iægh paa fornefnde garth hathæ, hetherligh man her Hans Hanyn, canik oc kirkæwæriæ til fornefnde wor Frowæ kirkæ oc capelle, oc tilbinder iægh migh oc mynæ arffwinge thennæ gauæ stathegh oc fast at holdæ for huers mantz geensielsæ. Thi hauer iægh meth wiliæ oc witskap ladet hængæ mit inciglæ for thættæ breeff, oc bethet gothæ mændz incighlæ mæth myt til witnesbyrth, sosom ær Ysaac Mattessen wærkmesteres, Laurentz skrædere, Holger Jæp grydestøberes, Jacob Thyesk oc Mowens Aands. Huilket breff som giuet ær i fornefnde

IV s.93

Køpmenhaffn aar æffter Guthz byrth thusende firæhundræthæ sæxti aar paa thet siætæ, then fredagh næst foræ Palmæ søndagh.

Jon Mortensens Afskrift i Gl. kgl. Saml. 727 Fol. (ex orig. pergameneo). Sammesteds haves Kjøbenhavns Bythingsvidne af 1466, Mandagen næst efter St. Marci Evangelistæ Dag, om at Husfru Gertrud Nielsdatter har skænket sit Stenhus til Hr. Hans Hanyn og Hr. Hans Pedersen, Kanniker i Kjøbenhavn, paa Vor Frue Kapels Vegne. Rørdam, Kirker og Klostre, T., 63-65.

IV s.94

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir feb 11 17:20:44 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top