eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.103

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 89-90
Nummer: 103


<-Forrige . Indhold . Næste->

103.

22 Marts 1465.

Sex Ugers Stævning om den Grund i Klædeboderne mellem Jep Klavsens Stenhus og Frue Kirkes Stenhus.

Wii Cristiern meth Gutz nathe Danmarkis, Sueriges, Norges, Wendes och Godes koning, hertugh i Slesuigh, greffue i Holsten, Stormern, Oldenborgh och Delmenhorst helse edher, som byggæ och boo i Køpenhafn, kierlige met Gudh och wor nathe. Wy byudhe hoss edher hetherlige men mester Jæsper, deghn i Køpnehafn, och

IV s.89

her Hans Perssøn, canick i samestedz, och alt ethers hetherlige capittel ibidem, atj innen sex vger nest effter at thette wort breff ær læst kome for oss met alle ethers breff och beuisning, som forscreffne ethers capittel haffuer paa en jordh liggendes emellom wor Fruæ stenhus och Jep Clausens stenhus i Køpenhafn, som han nu sielff vti boer, huilcken j toge gienbreff paa aff os mod forscreffne Jep Clausen, och swor hannem ther vppa, som ether aff rættæ hører at gøræ, och lyær och vndgiæller therom, hwat lof och reth ær, vnder ethers falzmal effter logen. Datum Harelsborgh anno domini mcdlx quinto crastino die beati Benedicti abbatis nostro sub sigillo ad causas, teste justitiario nostro Ketillo Nicolai de Harelsborgh.

Gammel Afskrift i Kallske Manuskriptsamling i Fol. Nr. 40 med følgende Bemærkning: Her findes endnu 4 dombreve, som er af kong Christierns breve, som ogsaa er om samme stenhus, gaard og grund og om samme Jep Clausen, og mesten alle ens og paa samme aar, og ikke megen forandring paa, andet end i det numero, som staar i 1ste, 2, 3, 4de dombref. Tidligere trykt i Ny danske Magazin I. 159.

IV s.90

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man feb 10 20:59:42 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top