eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > Rettelser

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 817-818
Rettelser

Note: I den trykte udgave er disse to sider upaginerede.


<-Forrige . Indhold . Næste >

Rettelser.

_____


Til første Bind.

Side 31 Linie 21 Stadsretten fuldkommen rettes til enten Ret til Afgiften af Borgerskab (Steenstrup: Studier over Valdemars Jordebog, S. 139), eller til Oppebørslen af de fulde Bøder (O. Nielsen: Kjøbenhavn i Middelalderen, S. 47).
- 36 - 13 fra neden gjemmes læs: overholdes
- 81 - 21 vest for Kjøbenhavn læs: i Vesterleden
- 91 - 8-9 fra neden bliver belejret læs: er erobret
- 114 - 9 fra neden Len læs: Indtægter
- 115 - 18-19 Haandværkere skulle bo rundt omkring i Staden læs: allehaande Haandværkere skal Magistraten faa til at nedsætte sig i Staden.
- 154 - 8 Andreas læs: Andream
- 185 - 15 fra neden norden læs: sønden
- 208 Et lignende Brev, men af 29 Septb. er trykt i P. v. Møllers Hallands Historia, S. 331-32.
- 226 - 4-5 fra neden Amager Birk læs: Amager, Birket
- 227 - 10 Amage byrket læs: Amage, byrket
- 276 - 13 Komma sættes mellem Vandmølle og eng
- 381 - 1 fra neden Rønn wooc læs: Rønnow oc
- 387 - 10 ratzen læs catzen
- 404 Nr. 286 og 387 skulde have byttet Plads.
- 484 - 19 Adelgaden læs: adelgaden
- 526 - 19 Mylmigs læs: Mylings
- 553 - 7 Folke læs: Folks
- 569 - 26 [haffue?] gaar ud.
- 579 - 23 Sluser læs Skanser
- 591 - 12 og 36 Mikkelsen læs: Nikkelsen
- 615 - 5 fra neden rentemester er vistnok Fejlskrift for borghemester.
- 624 - 11 fra neden Mogensens læs: Mogenses
- 646 - 7 fra neden Skjøde læs: Fæstebrev
- 649 Originalerne til Nr. 444 og 445 findes i Raadstuearkivet.
- 672 Nr. 476 er i Sæl. Registre XXII. 488-89 dateret 30 Oktober.
- 701 - 4 fra neden Sadbech læs: Sandbech
III s.817

Side 705 Linie 18 Mercher læs: Marcher
- 710 - 20 Märcker læs: Marcker
- 725 - 22 Jegbech læs: Jensen Bech
- 779 - 10 fra neden Banchemøllen læs: Barchemøllen
- 780 - 7 fra neden Pedersen læs: Andersen
- 790 - 4 fra neden Vartov læs: Fæstningsværkerne fra Vartov til Stranden.

Til andet Bind.

Side 51 Linie 4 fra neden radhmen læs: radhman
- 76 Nr. 65 er ogsaa trykt i første Bind 181.
- 90 Nr. 85 er ogsaa trykt i første Bind 185.
- 92 - 23 Gaard læs: Grund
- 168 - 26 Bygfogden læs: Byfogden
- 195 I Resens Afskrift, men ikke i Orig. af denne Lavsskraa, findes som § 37: Item bøssemager skall smedde for oldermand och brødere trenne støcher, en bøsse pibe till en hage, en bleche till en førre och en hane till en fyrlaas. Kand hand iche sin mestergierning til fulds, da thiene hand fremdelis som hand kand lere sit embede af, eller fare en anden steds, som før er rørt. Kand hand det och fuldgiøre, da blifue udi embedet och giør ligervis som grofsmedde, knifsmedde och kleinsmedde med kost och andet.
- 221 - 23 1525 læs: 1526
- 223 - 8 fra neden 16 Avg. læs: 20 Avg.
- 224 - 1 feria læs: feria 2a
- 232 - 25 komme kunde læs: komme, kunde
- 232 Nr. 255 findes i Orig. i Arn. Magn. Diplomsamling, Fasc. 9 Nr. 20, i Hovedsagen overensstemmende med dette Uddrag.
- 341 - 17 paa Hjørnet af læs: imellem
- 348 - 18 Petri Kirke læs: den tydske Kirke
- 415 - 4 fritages for Skat læs: maa bosætte sig i Kjøbenhavn
- 445 - 19 aff agt læs: afflagt
- 472 - 16 Admiralsværdfegeren læs: Amiral Sværdfegers
- 518-19 C.Nyrop oplyser i Skand. Bogtrykkertidende, Marts 1873, at det er Strandmøllen her menes, medens Hvidøre Mølle da var overdraget til nogle Feldberedere; jfr. Nr. 595.
- 784 - 9 Machaelis læs: Michaelis
- 792 - 2 1549 læs: 1649

Til tredie Bind.

Side 116 Linie 18 Ejlersen læs: Ettersen
- 227 - 14 ikke maa gaa ud
- 229 - 23 kald læs: folk
- 238 - 4 daalige læs: danlige
- 305 - 11 beskikkes læs: stadfæstes
- 332 - 3 fra neden hundrede læs: threi hundrede, hvilket ses af Originalen, der tilhører Oldn. Museum.
- 475 - 3 fra neden Erik læs: Niels

III s.818

<-Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn nov 3 21:33:53 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top