eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.991

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 623-624
Nummer: 991


<-Forrige . Indhold . Næste->

991.

9 Jan. 1665.

Borgerne skulle hjælpe med at ise Gravene.

Frederik 3 giøre alle witterligt, att efftersom højlig behøffuis at graffuerne herom festningen om winteren, naar de tilfrosne erre, worder ijset, och guarnisonen samme ijsning for des witløfftighed skyld allene foruden byens hielp iche kand affstedkomme, saa er wor naadigste villie och befaling, at en person aff huer gaard eller huus her j staden, som inden woldene erre beliggendis, uden vnderskeed huem gaarden eller huuset tilhører eller huo derudj boer, skall skaffis en døgtig person med en øxe eller anden døgtig instrument at ijse med, som skall werre udj beredskab at lade sig finde under den capitain

III s.623

aff borgerskabet, under huis quartier huuset er beliggendis, och naar aff samme capitain tilsigis paa de tilfrosne graffue at ijse, dog skall denne woris naadigste befaling iche dragis udj andet till widere consequence end saawijt ijsningen allene angaar, at en huer jo hereffter som tilforn niuder paa sin gaard her j staden den hannem forundte frihed. Huoreffter etc. Hafniæ 9 januarij 1665.

Sæl. Registre XXVI. 1.

III s.624

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 30 08:40:39 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top