eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.983

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 615
Nummer: 983


<-Forrige . Indhold . Næste->

983.

7 Sept. 1664.

Skøde paa en Grund mellem Rosengade og Nellikegade.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom os elskelig Andreas Søbødker, woris hoffskreder och jnduohner her i wor residentz stad Kiøbenhauffn, formedelst de ny gaders afstichning foraarsages endeel aff hans tilforne haffuende pladz liggendis her inden festningen imellum Rosengaden och Nellichegaden at miste, saa haffuer wi derimoed i steden naadigst skiødet til ham och hans arffuinger it andet støche jord och plads liggendes hersammesteds wed samme sin egen plads, som hand beholder, paa den synder siide wed hans planchwerch, streckendes sig udj breden til begge ender 24 allen siellandske maal och udj lengden 41 allen. Huilchen forskreffne pladz etc. Hafniæ 7 septembris 1664.

Sæl. Registre XXV. 535.

III s.615

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 29 20:17:28 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top