eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.971

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 610-611
Nummer: 971


<-Forrige . Indhold . Næste->

971.

12 Juli 1664.

Oberstlieutenant J. C. v. Cicignon er fri for Byens Tynge.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom os elskelig woris oberste lieutenant Johan Casper von Cicignon sig for os haffuer beklaget, huorledis den femte deel aff den leye, som hans huus udj staden giffuer, aff magistraten her sammesteds skal fordris, thi haffue wj effter vnderdanigst ansøgning och begiering naadigst bevilget och tillat, saa och hermed bevilger och tillader, at bemelte Johan Casper von Cicignon maa for forskreffne hans leyes vdgifft saa vel som for

III s.610

ald anden vdgifft och paaleg, huad naffn det och haffue kand, were frj och forskaaned, efftersom hand er i woris egen krigstieneste och til woris rige Norge commenderit. Forbydendis etc. Hafniæ 12 julij 1664.

Sæl. Registre XXV. 512.

III s.611

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 29 18:59:39 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top