eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.968

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 609-610
Nummer: 968


<-Forrige . Indhold . Næste->

968.

14 Maj 1664.

Apothekerne faa Lindring i Tolden paa Puddersukker.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom apoteckerne her udj woris residentz stad Kiøbenhaffn for os vnderdanigst haffuer ladet andrage, huorledis de vforbigengelig behøffuer een andeel puddersucker til syrop och anden apotechers fornødenhed, da haffue wj effter vnderdanigst ansøgning och begiering naadigst bewilget och tillat, saa och hermed bevilger och tillader, at forskreffne apotechere her i staden maa til deris apoteches brug och fornødenhed hid ind bekomme en huer aarligen 900 pund puddersucher imod den forrige gamle toldz erleggelse, sampt ochsaa at de andre apotechere her paa landet maa iligemaade til deris apoteches fornødenhed aarligen for forskreffne

III s.609

gammel told indføre 500 pund puddersucker, huoreffter tolderne och andre wedkommende sig haffuer at rette etc. Hafniæ 14 maij 1664.

Sæl. Registre XXV. 504.

III s.610

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 29 18:49:39 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top