eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.967

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 609
Nummer: 967


<-Forrige . Indhold . Næste->

967.

26 April 1664.

Mageskifte med Holmens Præstegaard.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom os elskelig, hederlig och høylerd mester Tørckel Thuesøn, sogneprest til Holmens kircke her i staden, och Adolph Erick, woris snedicker paa Bremmerholmb, paa woris naadigste behaug deris residentz och waaning til deris magelighed och beqvemmelighed at bytte och omskiffte med huer andre haffuer contraherit och affhandlit, saaledis at bemelte Adolph Erick til mester Tørckel Tuesøn skal affstaae det huus oc waaning, som hand nu iboer, eyer och tilhør, hvorimod mester Torkel til forneffnte Adolph Erick skal overlade den residentz och waaning, som forrige sogneprest til Holmen, affgangne mester Niels Christensøn Spend, tilforn iboed haffuer, dog at wed en huer aff samme begge waaninger skal følge och forbliffue hues perneller, kacheloffne och alt andet, som nu der udj fast eller nagelfast findis, vbehindrit i alle maader. Thi haffue wj naadigst for got befunden och eragtet forskreffne handling och contract at samtycke, confirmere och stadfeste. Forbydendis etc. Hafniæ 26 aprilis 1664.

Sæl. Registre XXV. 501-02.

III s.609

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 29 18:45:52 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top