eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.964

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 597
Nummer: 964


<-Forrige . Indhold . Næste->

964.

9 April 1664.

Bestalling for en Byfoged paa Kristianshavn.

Frederik 3 forordner os elskelig Samuel Thomesøn til at were byfoget udj wor kiøbsted Christianshaffn, och skal hand were os och woris kongelige arffuehuus huld och tro, woris och dessen gaffn och beste søge, wide och ramme, skade och forderff aff yderste mact, effne och formue hindre, forekomme och affwerge och ellers som en oprictig byfoged egner och wel anstaar sig tilbørligen at skiche och forholde effter den eed, hand os derpaa giort och afflagt haffuer, saa frembt hand samme bestilling acter at niude och vnder straff som wed bør. Och skal hand for samme sin bestilling niude det samme, som forrige byfogder der sammesteds tilforn hafft haffuer, saa och ligesom hans formend tillige der for uden were birckefoget paa Amager och derfor nyde huis de forrige birckefogder der paa landet nøt och hafft haffuer. Thi forbyde wj etc. Hafniæ 9 aprilis. 1664.

Sæl. Registre XXV. 497.

III s.597

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 29 11:12:44 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top