eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.960

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 595
Nummer: 960


<-Forrige . Indhold . Næste->

960.

15 Feb. 1664.

Træer fra Kronens Skove skulle udleveres til Kastellets Beplantning.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom nerwerende gardener tilforn de dato den 3 decembris 1663 haffuer bekommet woris naadigste obet breff, at hand med sine fire svenne udj woris skouffue skulle opsøge een andeel vnge træer aff ipener, linder, abbeler, eske, bøge, pil, bi och atochne(?) træer, saawelsom wilde pærer och abertræer, desligeste ocsaa en god andeel aff vnge hagedorn, och hand sig nu for os vnderdanigst haffuer beklaget, at hannem ingen assistents och hielp skeer, saa befales hermed wores amptmend, ridefougder, fougder och andre, som paa wore wegne nogen befaling haffuer, at de, effter wort obne breffs liudelse och indhold, werer paswiseren med sine beforderlig med fornøden wogne fra och til skouffuene, huor samme træer er at bekomme och derfra hidføres skal, och ellers i andre maader were dennem behielpelig til samme træer at bekomme, som beqvemme eractes kand. Ladendis etc. Hafniæ 15 februarii 1664.

Sæl. Registre XXV. 482. Udskrift: til Claus Hettave, gartner, anlangende træer til Castellet.

III s.595

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 29 09:57:39 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top