eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.956

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 593-594
Nummer: 956


<-Forrige . Indhold . Næste->

956.

25 Nov. 1663.

Skøde paa en Grund ved Vandkunsten (Nr. 3, og en Del af Nr. 2 ved Frederiksholms Kanal).

Frederik 3 bevilger, at os elskelig Rasmus Hansøn Munck, borger och indwaaner her i woris residentz stad Kiøbenhaffn, maa lade indhegne och indplanche och for sig och sine arffvinger til eyendom beholde och nøttig giøre et støche øde jord och pladtz liggendis her i staden wed Wandkonstens eller walchmøllens canal imellom den pladtz, som os elskelig Offe Schade etc. aff os forundt och bevilget er, och strand compagnie-corte guardes, biugning paa den anden side, strechendis sig effter alen och maal fra de windver, som er paa enden aff bemelte corte guarde och indtil weyen, som gaar offuer til bemelte walchemølle eller Wandkunst canal, 36 alen, item langs samme wey och til forskreffne Offe Schades stald 6 alen, noch langs den synder

III s.593

side ved stalden 12 alen, desligeste paa den wester side wed samme stald ned til bulwercket wed canalen 16 alen, item langs wed bolwerket 24 alne och fra bulwercket op til før omrørte corteguardes windwer 22 alen. Dog skal bemelte Rasmus Hansøn Munck forplict bulwercket imellom bemelte pladtz och canalen paa sin egen bekostning, som det sig bør, forferdige lade och siden aff hannem, hans arffvinger och effterkommere tilbørlig at wed lige holdes, sammeledis och effter hans egen erbiudelse tillige med mølleren den broe, der hos gaar offuer canalen, at lade reparere och dereffter holde ved magt, som det sig bør och fornøden giøres. Hafniæ 25 novembris 1663.

Sæl. Registre XXV. 461-62.

III s.594

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 29 09:41:59 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top