eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.953

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 592
Nummer: 953


<-Forrige . Indhold . Næste->

953.

19 Nov. 1663.

Det forbydes at udføre Guld og Sølv til fremmede Steder.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom wj udj erfaring komme, at nogle her i wor residentz stad Kiøbenhaffn skal befindis, som sig sølff och guld tilkiøber, och det til Hamborg och andre pladtzer med hinderlistighed bortføre lader, thi wille wj strengeligen och alworligen haffue forbudet, saa och hermed forbyder, at ingen, were sig huo det were kand, sig tilfordrister noget guld eller sølff her effter at opkiøbe til den ende det paa fremmede steder at bortføre och forhandle, saa frembt huo i saa maade betredis eller befindis sig at forsee, ey vil were udj woris kongelig vnaade och straffis som wedbøer. Mens enhuer, som sølff eller guld haffuer at affhende, skal tilforplict were saadant paa woris mynt at henbringe, huor de effter billighed derfore betalling bekomme skal. Huoreffter alle och en huer etc. Hafniæ 19 novembris 1663.

Sæl. Registre XXV. 459-60.

III s.592

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 29 09:17:30 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top