eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.952

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 592
Nummer: 952


<-Forrige . Indhold . Næste->

952.

6 Nov. 1663.

Privilegium for den afgangne Byfoged paa Kristianshavn.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom wj os elskelig Ingwold Carstensøn, byfoget i Christians-haffn, fra samme sin byefoget bestilling naadigst forløffuet haffuer, da haffue wj formedelst hans vdj bemelte byfogedtz embede beviste tro tieneste naadigst bevilget och tillat, saa och etc., at hand frem for nogen anden maa och skal bekomme och niude den første bestilling, som i wore riger och lande ledig worder och hand eractes capabel til at forestaae. Disimidlertid maa hand och udj huilchen kiøbsted hand sig nedsettendis worder for formynderskab och alle borgelige och byens bestillinger, sampt wirckelig jndqvartering i hans huus were frj och forskaanet, dog at hand hans qvota penge derfor tilbørligen skal vdgiffue, saa frembt hand denne woris benaading acter at niude. Forbydendis etc. Hafniæ 6 novembris 1663.

Sæl. Registre XXV. 458.

III s.592

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 29 09:13:18 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top