eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.951

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 591-592
Nummer: 951


<-Forrige . Indhold . Næste->

951.

15 Sept. 1663.

Bestalling for en Garnisonslæge.

Frederik 3 antager os elskelig, hederlig och høylerd doctor Conradum Rømeling til at were guarnizon medicus her i wor residentz stad Kiøbenhaffn. Thi skal hand i samme hans bestilling were os och wore riger och lande huld och tro, woris och dessen gaffn och beste aff yderste mact och formue fordre och fremme, skade och forderff der imod hindre och affwerge, i særdelished skal hand sig lade finde flittig och redebaan til at curere soldatesqvet til hest och fodtz, som her i guarnizonen bliffuer beliggendis och hans cur behøffue, were sig enten aff smitsomme eller anden tilfellige siugdom. Och for saadan hans wmage haffue wi naadigst bewilget hannem at maa got giøres en pladtz vnder huer compagnie til fodtz och en halff pladtz vnder huer compagnie til hest, som nu her i guarnizonen beliggendes er eller her effter komme kand, huor imod hand altid wed dag och nat, naar hand tilsiges, skal were redebaan at lade sig bruge aff

III s.591

guarnizonen, saa vel aff officererne som aff gemeene knegte. Thi biude wj etc. Hafniæ 15 septembris 1663.

Sæl. Registre XXV. 451.

III s.592

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 29 09:08:57 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top