eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.950

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 591
Nummer: 950


<-Forrige . Indhold . Næste->

950.

14 Sept. 1663.

Stadfæstelse paa en Grund paa Kristianshavn.

Frederik 3 skøder til »Karen, affgangne Jørgen Lauridtzøns, fergemands, jndwaanerske i wor kiøbsted Christianshaffn, och hendis arffvinger it støcke jord och byggepladtz der sammestedtz beliggendis, som affgangne Herman Heggerfelt effter byens affritzning befindis at haffue tilhøert, mens der effter aff affgangne Hans Mickelsøn, fordum borgemester her i woris residentz stad Kiøbenhaffn, som bemelte Herman Heggerfeldtz effterlatte hustru bekommit haffuer, til forskreffne Jørgen Lauridtzøn igien solt och affhendt, och strecker sig samme stycke jord och pladtz effter byens alne och maal ud til Dronninggaden i breden 24 alen 2 qvarteer, item fra det sudvest hiørne fra Dronninggaden och om wed den side til møllerne til rivieren 86 alen, noch fra den wester kandt och langs hen wed rivieren til affgangne Niels Nielsøn, woris forrige renteskriffuer, hans huus, 52 alen 2 qvarteer, desligeste fra stranden och langs op til Niels Nielsøns huus och pladtz til Dronninggaden i lengden 95 alne. Huilchen forskreffne pladtz« etc. Hafniæ 14 septembris 1663.

Sæl. Registre XXV. 450.

III s.591

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 29 09:05:10 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top