eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.948

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 589
Nummer: 948


<-Forrige . Indhold . Næste->

948.

24 Avg. 1663.

Bestalling for Byfogden paa Kristianshavn.

Frederik 3 forordner os elskelig Harder Bølche til at were byfoget udj wor kiøbsted Christians-haffn, och skal hand vere os och wort kongelige arffuehuus huld och tro, woris och dessen gaffn och beste søge, wide och ramme, skade och forderff aff yderste mact, effne och formue hindre, forekomme och affwerge och ellers som en oprictig byfoget egner och wel anstaar sig tilbørligen at skiche och forholde effter den eed, hand os der paa giort och aflagt haffuer, saa fremt hand samme bestilling acter at niude, vnder straff som vedbør. Och skal hand for samme sin bestilling niude det samme som forrige byfogder der sammesteds tilforn hafft haffuer, saa och derforuden, ligesom hans formend, tillige were birckefoget paa Amager och derfor niude huis de forrige birckefogder der paa landet nydt och hafft haffuer. Forbydendes etc. Hafniæ 24 augusti 1663.

Sæl. Registre XXV. 444.

III s.589

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 29 08:51:26 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top