eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.941

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 583
Nummer: 941


<-Forrige . Indhold . Næste->

941.

23 April 1663.

Om Reparation af Roskilde og Køge Landeveje.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom os er foredraget huorledes de reysende sig beklage, at de lange och store steenbroer, som løbe fra Walby och offuer Langwads demning, saa velsom paa Kiøge wey, ere saare brøstfeldige och ilde wed lige holden, da biude wi hermed och strengeligen befale samptlige bønder och tienere udj Roeskilde och Tryggewelds ampters vnderliggende herreder, som i forrige tider haffuer weret lodtagen och deris anpart i samme broer at forferdige tilskifft, at de strax uden ophold och forsømmelse skal tiltenckt were deris herretz- eller sogne-parter aff samme broer vfeilbar at ferdig forskaffe och her effter wed lige holde, naar fornøden giøres och de derom adwares, vnder straff som wedbøer. Hafniæ 23 aprilis 1663.

Sæl. Registre XXV. 400.

III s.583

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 28 21:34:39 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top